Ik wil hulp bij

Zoek het cijfer in de stroomdiagram op en kijk vervolgens in de tabel om te zien waar je aanbod aan moet voldoen, om op deze plek getoond te worden op de website.

Let op! Aanbod op de website wordt alleen getoond aan het einde van de stroomdiagram. Daarom vind je alleen deze gegevens terug in de tabel. 

 

Aanbodsoort

Trefwoorden (kies minimaal één van de genoemde trefwoorden)

Doelgroep

Kortings-mogelijkheden

2.1 Werk

 • Advies, advisering, informatie, spreekuur algemeen
 • Adviespunt, informatie-, steunpunt, voorlichtingsorganisatie
 • Coaching, begeleiding, omgangsbegeleiding, begeleiding bij persoonlijke groei
 • Cursus
 • Discussiebijeenkomst, themabijeenkomst, informatiebijeenkomst
 • Loopbaancoaching, loopbaanbegeleiding, re-integratiebegeleiding
 • Re-integratietraject
 • Training (vrij toegankelijk)
 • Vrijwilligerscentrale, steunpunt vrijwilligerswerk
 • Vrijwilligersondersteuning
 • Vrijwilligerswerk algemeen
 • Workshop

 

Kies minimaal één trefwoord wat bij het aanbod past uit de Rubriek Participatievaardigheden Werk

 

 

 

2.2 Studie

 • Advies, advisering, informatie, spreekuur algemeen
 • Adviespunt, informatie-, steunpunt, voorlichtingsorganisatie
 • Discussiebijeenkomst, themabijeenkomst, informatiebijeenkomst
 • Studie- en huiswerkbegeleiding
 • Taalinformatiepunt voor laaggeletterden en anderstaligen, Taalplein, Taalpunt, Taalhuis, NL Plein
 • Training (vrij toegankelijk)

Kies minimaal één trefwoord wat bij het aanbod past uit de Rubriek Participatievaardigheden Studie:

 • Beroeps- en studievoorlichting
 • Huiswerkbegeleiding
 • Studiebegeleiding
 • Studiekeuze
 • Studievoorlichting
 • Bijles
 • Training studievaardigheden
 • Oefengroep taal
 • Informatie en advies
 • studieadvies

 

 

 

2.3.1 Financieel, Geld krijgen en betalen

 • Advies, advisering, informatie, spreekuur algemeen
 • Adviespunt, informatie-, steunpunt, voorlichtingsorganisatie
 • Discussiebijeenkomst, themabijeenkomst, informatiebijeenkomst
 • Formulieren invullen, hulp bij
 • Schuldhulpverlening en budgetbeheer
 • Training (vrij toegankelijk)
 • Zorgadvies, -advisering, -informatie, -voorlichting, -spreekuur

Kies minimaal één trefwoord wat bij het aanbod past uit de Rubriek Participatievaardigheden Administratie Financieel

 

 

 

2.3.2 Juridisch, rechten en plichten

 • Advies, advisering, informatie, spreekuur algemeen
 • Juridisch advies en juridische hulpverlening.

Kies minimaal één trefwoord wat bij het aanbod past uit de Rubriek Participatievaardigheden Administratie Juridisch:

 • Juridische bijstand
 • Juridische dienstverlening
 • Rechtshulp
 • Sociaal-juridische dienstverlening
 • Juridisch advies
 • Rechtsbijstand
 • Juridische hulp
 • Juridische bemiddeling
 • Juridische voorlichting

 

 

2.3.3 Overheidszaken, DigiD, belasting, toeslagen

 • Advies, advisering, informatie, spreekuur algemeen
 • Adviespunt, informatie-, steunpunt, voorlichtingsorganisatie
 • Discussiebijeenkomst, themabijeenkomst, informatiebijeenkomst
 • Formulieren invullen, hulp bij
 • Schuldhulpverlening en budgetbeheer

Kies minimaal één trefwoord wat bij het aanbod past uit de Rubriek Participatievaardigheden Administratie Overheid:

 • Overheidsadvies
 • Gemeentevoorlichting
 • Huursubsidie
 • Overheidsvoorlichting
 • Subsidie
 • Belastingformulier, zelf invullen met hulp
 • Voorlichtingsavond (overheid)
 • Voorlichtingsbijeenkomst (overheid)
 • Belastingen en heffingen, kwijtschelding
 • Spreekuur belastingzaken
 • Informatiebijeenkomst belastingzaken

 

 

2.4 Opvoeding en onderwijs

Volgt

 

 

 

2.5 Computer & Tablet

Volgt

 

 

 

2.6 Gezondheid

 • Cursus
 • Discussiebijeenkomst, themabijeenkomst, informatiebijeenkomst
 • Lotgenotencontact, ontmoetingsgroepen, alzheimercafe
 • Workshop
 • Zorgadvies, -advisering, -informatie, -voorlichting, -spreekuur
 • Zorgadviespunt, -informatiepunt, -voorlichtingsorganisatie                  

Kies minimaal één trefwoord wat bij het aanbod past uit de Rubriek Participatievaardigheden Gezondheid