Ik wil leren

Zoek het cijfer in de stroomdiagram op en kijk vervolgens in de tabel om te zien waar je aanbod aan moet voldoen, om op deze plek getoond te worden op de website.

Let op! Aanbod op de website wordt alleen getoond aan het einde van de stroomdiagram. Daarom vind je alleen deze gegevens terug in de tabel. 

 

Aanbodsoort

Trefwoorden (kies minimaal één van de genoemde trefwoorden)

Doelgroep

Kortings-mogelijkheden

1.1 Rekenen getallen & cijfers

 • Cursus
 • Cursus, activiteit basisvaardigheden voor laaggeletterden

Rubriek Basisvaardigheden Rekenen:

 • Cursus Rekenen

 

 

1.2.1 Ik spreek de Nederlandse taal goed

 • Advies, advisering, informatie, spreekuur algemeen
 • Collectie voor laaggeletterden en anderstaligen
 • Cursus
 • Cursus, activiteit basisvaardigheden voor laaggeletterden
 • Lezing, voordracht of presentatie
 • Taalinformatiepunt voor laaggeletterden en anderstaligen, Taalplein, Taalpunt, Taalhuis, NL Plein
 • Workshop

Kies minimaal één trefwoord wat bij het aanbod past uit de Rubriek Basisvaardigheden Moedertaal

Laaggeletterden

 

1.2.2.1 Voor mijn inburgering

 • Adviespunt, informatie-, steunpunt, voorlichtingsorganisatie
 • Cursus
 • Cursus, activiteiten basisvaardigheden voor laaggeletterden
 • Taalinformatiepunt voor laaggeletterden en anderstaligen, Taalplein, Taalpunt, Taalhuis, NL Plein
 • Workshop

Kies minimaal één trefwoord wat bij het aanbod past uit de Rubriek Basisvaardigheden Taal Inburgering:

 • Immigratie
 • Inburgering (taal)
 • Inburgeringscursus
 • Inburgeringsexamen
 • Cursus Kennis van de Nederlandse samenleving
 • Workshop inburgering
 • Workshop cruciale praktijksituatie
 • Taalmaatje
 • Taalpunt

Anderstaligen

Financiering vanuit de Wet Inburgering

1.2.2.2 Studie, verder leren, staatsexamen

 • Cursus, activiteiten basisvaardigheden voor laaggeletterden
 • Taalinformatiepunt voor laaggeletterden en anderstaligen, Taalplein, Taalpunt, Taalhuis, NL Plein

Kies minimaal één trefwoord wat bij het aanbod past uit de Rubriek Basisvaardigheden Taal Studie:

 • Cursus staatsexamen Nederlands als tweede taal, 2 (NT2)
 • Cursus staatsexamen Nederlands als tweede taal, 1 (NT2)
 • Taalcoach Nederlands anderstaligen
 • Collectie Nederlands voor anderstaligen
 • Taalcafé
 • Informatie en advies
 • Taalspreekuur
 • Taalmaatje
 • Taalhuis
 • Taalpunt
 • Taalvoorbereiding beroepsonderwijs

Anderstaligen

Financiering vanuit de Wet Educatie Beroepsonderwijs

1.2.2.3 Voor werk

 • Cursus
 • Cursus, activiteiten basisvaardigheden voor laaggeletterden
 • Taalinformatiepunt voor laaggeletterden en anderstaligen, Taalplein, Taalpunt, Taalhuis, NL Plein

Kies minimaal één trefwoord wat bij het aanbod past uit de Rubriek Basisvaardigheden Taal Werk:

 • Taalcursus Nederlands voor anderstaligen
 • Cursus sollicitatiebrief schrijven
 • Taalcoach Nederlands anderstaligen
 • Collectie Nederlands voor anderstaligen
 • Taalcafé
 • Informatie en advies
 • Taalspreekuur
 • Taalmaatje
 • Taalhuis
 • Taalpunt

Anderstaligen

Werkzoekenden

Financiering vanuit de Wet Educatie Beroepsonderwijs

1.2.2.4 Voor dagelijkse zaken / om mijn kinderen verder te helpen

 • Cursus
 • Cursus, activiteiten basisvaardigheden voor laaggeletterden
 • Taalinformatiepunt voor laaggeletterden en anderstaligen, Taalplein, Taalpunt, Taalhuis, NL Plein
 • Workshop

Kies minimaal één trefwoord wat bij het aanbod past uit de Rubriek Taal Dagelijkse praktijk

 • Cursus spreekvaardigheid
 • Taalcursus Nederlands voor anderstaligen
 • Cursus luistervaardigheid
 • Taalinformatiepunt Nederlands
 • Taalcoach Nederlands anderstaligen
 • Oefengroep taal
 • Taalcafé
 • Informatie en advies
 • Taalspreekuur
 • Taalmaatje
 • Taalhuis
 • Taalpunt
 • Workshop luistervaardigheid
 • Workshop spreekvaardigheid

Anderstaligen

Financiering vanuit de Wet Educatie Beroepsonderwijs

1.3.1 Basis

 • Advies, advisering, informatie, spreekuur algemeen
 • Cursus
 • Cursus, activiteiten basisvaardigheden voor laaggeletterden
 • Discussiebijeenkomst, themabijeenkomst, informatiebijeenkomst
 • Taalinformatiepunt voor laaggeletterden en anderstaligen, Taalplein, Taalpunt, Taalhuis, NL Plein

Kies minimaal één trefwoord wat bij het aanbod past uit de Rubriek Basisvaardigheden – Digitaal – Basis

 

OF

 

Kies minimaal één trefwoord wat bij het aanbod past uit de Rubriek Participatievaardigheden Administratie Overheid

EN

Trefwoord Informatie digitale vaardigheden

 

 

1.3.2 Overheidszaken Belastingdienst, toeslagen, DigiD

 • Advies, advisering, informatie, spreekuur algemeen
 • Cursus
 • Cursus, activiteiten basisvaardigheden voor laaggeletterden en niet-digivaardigen

Kies minimaal één trefwoord wat bij het aanbod past uit de Rubriek Basisvaardigheden – Digitaal – Overheidszaken:

 • Cursus digitale overheid en DigiD (Digisterker)
 • Cursus digitale vaardigheden
 • Cursus belastingzaken
 • Digicafé

 

 

 

1.3.3 Vrije tijd

 • Cursus
 • Cursus, activiteiten basisvaardigheden voor laaggeletterden en niet-digivaardigen
 • Workshop

Kies minimaal één trefwoord wat bij het aanbod past uit de Rubriek Basisvaardigheden Digitaal – Vrije tijd / sociale media:

 • Chatten
 • Cursus sociale media
 • Workshop social media
 • Digicafé