Aanbodsoorten overzicht

Klik hieronder door naar de desbetreffende aanbodsoort om te zien welke velden er minimaal ingevoerd moeten worden. Deze velden worden gebruikt om de gegevens uit G!DS te kunnen filteren (profielen) en te tonen op een website. Let op! Niet alle velden die ingevuld moeten worden, worden getoond op een website. Ze zijn echter wel van belang om in te vullen, zodat ze op de juiste plaatsen naar voren kunnen komen. 

Soorten zowel voor Digitale Inclusie als voor Sociale Inclusie (Sociaal-educatieve kaart) gebruikt kunnen worden: 

 1. Advies, advisering, informatie, voorlichting, spreekuur algemeen
 2. Cursus, activiteiten basisvaardigheden voor laaggeletterden, anderstaligen en niet-digivaardigen
 3. Discussiebijeenkomst, themabijeenkomst, informatiebijeenkomst
 4. Formulieren invullen, hulp bij
 5. Cursus (belastingzaken)

Soorten die voor Sociale Inclusie (Sociaal-educatieve kaart) gebruikt kunnen worden:

 1. Adviespunt, informatie-, steunpunt, voorlichtingsorganisatie
 2. Bemiddeling bij problemen, conflictbemiddeling, relatiebemiddeling, omgangsbemiddeling, mediation, buurtbemiddeling
 3. Bijeenkomst groep, gespreksgroep, discussiegroep, meditatiegroep
 4. Coaching, begeleiding, omgangsbegeleiding, begeleiding bij persoonlijke groei
 5. Juridisch advies en juridische hulpverlening
 6. Lezing, voordracht of presentatie
 7. Loopbaancoaching, loopbaanbegeleiding, re-integratiebegeleiding
 8. Lotgenotencontact, ontmoetingsgroepen, alzheimercafe
 9. Opvoedingsondersteuning
 10. Re-integratietraject
 11. Schuldhulpverlening en budgetbeheer
 12. Sociale vaardigheidstrainingen
 13. Studie- en huiswerkbegeleiding
 14. Taalinformatiepunt voor laaggeletterden en anderstaligen, Taalplein, Taalpunt, Taalhuis, NL Plein
 15. Training (vrij toegankelijk)
 16. Vrijwilligerscentrale, steunpunt vrijwilligerswerk
 17. Vrijwilligersondersteuning
 18. Vrijwilligerswerk algemeen
 19. Workshop
 20. Zorgadvies, -advisering, -informatie, -voorlichting, -spreekuur
 21. Zorgadviespunt, -informatiepunt, -voorlichtingsorganisatie