Onderverdeling categoriën resultaatpagina

De resultaten op de resultatenpagina worden onderverdeeld in een aantal categorieën. Hieronder zie je hoe het aanbod onderverdeeld wordt binnen deze categorieën. 

Info / advies

Het aanbod dat voldoet aan de voorwaarden in dit profiel worden in deze categorie op de sociale inclusie website getoond:

- gekoppeld trefwoord dat valt onder de rubriek 'Informatie en advies, soorten'

OF

- trefwoord 'informatie en advies' OF

- trefwoord 'vrijwilligerscentrale'  OF

- trefwoord 'steunpunt vrijwilligerswerk' OF

- trefwoord 'steunpunt maatschappelijke stage'

OF

- trefwoord 'Informatieverstrekking'

 

Training / begeleiding door een professional

Het aanbod dat voldoet aan de voorwaarden in dit profiel worden in deze categorie op de sociale inclusie website getoond:

- het veld 'begeleiding door' is gevuld met 'professionals' EN

het aanbod dat al in de resultaatcategorie Informatie en Advies valt wordt uitgesloten

 

Hulp door getrainde vrijwilligers

Het aanbod dat voldoet aan de voorwaarden in dit profiel worden in deze categorie op de sociale inclusie website getoond:

- het veld 'begeleiding door' is gevuld met 'vrijwilligers'

EN

- de productsoort <> 'taalinformatiepunt''

EN

het aanbod dat al in de resultaatcategorien Informatie en Advies of Persoonlijke begeleiding - Professional valt wordt uitgesloten