Te maken keuzes


Bij het koppelen of kopiëren van aanbod moeten eerst een aantal keuzes gemaakt worden.

 1. Wat is de aanbieder en wat is de overnemer van het aanbod?
 2. Moet er een koppeling blijven bestaan (aanbod koppelen) of moet het overgenomen aanbod op zichzelf staan (aanbod kopiëren)?
  1. Kopieer je het aanbod, er is dan geen link meer tussen de het overgenomen aanbod en het originele ingevoerde en dus gekopieerde aanbod.
  2. Koppel je het aanbod kan dat op twee manieren: 
   1. Volledig gekoppeld. Het voordeel is dat het aanbod ook getoond wordt als aanbod van de overnemer, maar deze hoeft het aanbod niet te controleren en bij te houden. Dat wordt door de aanbieder gedaan.
   2. Deels gekoppeld. Er bestaat dan nog wel een koppeling tussen het aangeboden en overgenomen aanbod, maar er zijn velden die de overnemer zelf in kan, mag of moet vullen. Deze velden moet de overnemer zelf bijhouden bij de controlemomenten in G!DS. Hiermee kun je aanbod (deels) personaliseren per overnemer.
    1. De aanbieder bepaalt welke velden overgenomen móeten, mogen of niet mogen worden overgenomen.
    2. De overnemer bepaald bij velden die overgenomen mogen worden of hij ze gekoppeld laat of ze loskoppelt en eigen informatie toevoegt.
  3. Is het aanbod bij de aanbieder en de overnemer hetzelfde?
   1. Het aanbod is helemaal hetzelfde, overnemer heeft verder geen eigen aanbod.
   2. Het aanbod is helemaal hetzelfde, overnemer heeft daarnaast nog eigen aanbod.
   3. Niet al het aanbod hoeft overgenomen te worden.

 

Werk je binnen een complexe organisatie, kijk dan hieronder naar schematische weergaves hoe de organisatie ingericht kunnen worden - en de daarbij behorende keuzes die je maakt in het kader van aanbod. 

Aanbod overal hetzelfde

Keuze uit organisatiebreed aanbod 

Afhankelijk van bovenstaande keuzes richt je de organisaties in.