Taalregels

Spelling

G!DS volgt de officiële spellingsregels van de Woordenlijst Nederlandse Taal, het Groene Boekje. Het gaat te ver om alle regels hier op te nemen. Raadpleeg bij twijfel het Groene Boekje of kijk op de website van de Nederlandse Taalunie. Voor spellingsvragen kun je ook terecht op de Woordenlijst Nederlandse Taal op het internet.

De regels bij het schrijven van teksten in G!DS

Voor teksten in G!DS worden de volgende regels gebruikt:

 • Hou altijd rekening met de doelgroep; weet dus voor wie je schrijft.
 • Schrijf je voor een algemeen volwassen publiek, neem dan de volgende punten in acht:
  • Spreek de lezer aan met u (geen hoofdletter).
  • Gebruik geen moeilijke woorden en als dat onvermijdelijk is, geef dan uitleg (zonder betuttelend te worden).
  • Vermijd jargon.
  • Gebruik geen modewoorden (voor je het weet zijn ze achterhaald en zit je er vét naast).
 • Schrijf je voor kinderen en jongeren, gebruik dan je en jij.
 • Hou teksten kort en bondig, verwijs voor meer informatie naar de website van de organisatie.
 • Wordt een tekst wat langer, gebruik dan witregels. Gebruik geen tussenkopjes; dat nodigt uit tot het schrijven van te lange stukken.
 • Schrijf objectief, maak geen gebruik van superlatieven als 'de beste' of 'de meeste'.
 • Zet in een tekst geen aantallen neer zoals 'onze vestiging bestaat uit 15 medewerkers', dit moet je te vaak veranderen.
 • Spreek niet in termijn als 'wij' en 'onze'.
 • De tekst bestaat uit minimaal één volledige zin; gebruik geen losse woorden als 'zorg' of 'bloedbank'.
 • Begin niet met een werkwoord.
 • Gebruik geen afkortingen, maar schrijf deze voluit. Uitzonderingen zijn:
  • De naam van een organisatie (zoals GGD).
  • Afkortingen die ook in de spreektaal gebruikt worden (wc, PC).
  • Maten, gewichten, graden in combinatie met een getal (10 km, 3 kg, 17 °C).
 • Maak geen reclame: een wervende tekst mag, maar vraag je wel af wanneer dit overgaat in reclame maken.
 • Gebruik geen vloeken en/of scheldwoorden.
 • Beledigende, racistische, discriminerende en pornografische taal is verboden.


Aandachtspunten

Hou bij het invoeren rekening met het volgende:

 • Velden die rood omrand zijn moeten verplicht ingevuld worden.  Vul ook zoveel mogelijk andere velden in. 
 • De meeste websites die werken met G!DS tonen eerst alleen naam en adres of de eerste drie regels van de omschrijving. Pas na doorklikken zie je meer informatie. Geef het aanbod daarom namen die de bezoeker meteen begrijpt. Val bij de omschrijving met de deur in huis, hou het kort en zorg dat in de beginregels de belangrijkste informatie staat (wat, wie, waar, etc.). Schrijf objectief!
 • Bij sommige websites ligt de nadruk op organisatiegegevens, bij andere websites op het aanbod van die organisaties. Zorg dus dat je je organisatie en je aanbod systematisch, zorgvuldig en uitgebreid invoert. Denk hierbij ook aan de velden voor de wijze van aanmelden en de contactgegevens.
 • Het is verstandig om op de website van de betreffende organisatie te kijken hoe het aanbod en de locatiegegevens verschijnen. Bij het schrijven van de teksten kun je daar rekening mee houden.
 • G!DS verwerkt alleen platte tekst. Gebruik dus bijv. geen opsomtekens. Ook niet het liggende streepje -. 
 • Voor diverse onderdelen van werken in G!DS zijn korte instructiefilmpjes beschikbaar, ook die zijn via de Helpknop in G!DS beschikbaar.