Rollen en rechten in G!DS


Een gebruiker kan één of meerdere rollen hebben bij contracten/organisaties in G!DS. De rollen van de gebruiker bepalen de rechten en plichten die de gebruiker heeft bij de organisatie.


Rollen

De volgende rollen zijn mogelijk: redacteur, beheerder, accountmanager en uitvoerbeheerder. Een G!DS gebruiker kan in theorie bij meerdere organisaties meerdere verschillende rollen hebben.

 • Redacteur
  De redacteur is verantwoordelijk voor het beheer van de content van de eigen organisatie; het bijhouden en controleren van de organisatiegegevens en het eventueel toevoegen van aanbod.  
 • Beheerder
  De beheerder is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de organisatie- en aanbodgegevens en voor de gebruikersaccounts. De beheerder kan gebruikers in de eigen organisatie aanmaken, wijzigen of verwijderen.
 • Accountmanager
  De accountmanager is verantwoordelijk voor de in hiërarchie onderliggende organisaties. Dat wil zeggen dat de accountmanager het beheer door de (externe) redacteuren coördineert of zelf de content van de organisatie beheert. Een accountmanager kan contracten voor organisaties aanmaken en wijzigen en hier redacteuren aan toevoegen.  
 • Uitvoerbeheerder
  De uitvoerbeheerder kan profielen aanmaken en beheren.