Actualiteit van de organisatiegegevens


G!DS geeft op meerdere manieren de status van een organisatie aan.

 • In de widget Van belang voor u,  wordt via symbolen aangegeven wat de status van de organisatiegegevens is.
 

Alle organisatiegegevens zijn actueel. De controletermijn ligt ver (minimaal 2 weken) voor de uiterste controledatum. 

 

De organisatie staat op niet zichtbaar. De uiterste controledatum kan verlopen zijn of de organisatie is bewust op onzichtbaar gezet. 

 

De controledatum is nabij en de organisatie zal nog een aantal dagen op zichtbaar staan. Controleer de gegevens zo spoedig mogelijk!

 

De controledatum is verstreken en de organisatie staat nog op zichtbaar. De gegevens moeten zo spoedig mogelijk gecontroleerd worden!

 

De uiterste controledatum is meer dan een half jaar verstreken. G!DS heeft daarom de gegevens automatisch op niet zichtbaar gezet. De gegevens worden dan ook niet getoond op websites.  Om de organisatiegegevens weer op zichtbaar te zetten, moeten eerst de gegevens gecontroleerd worden, daarna moet de organisatie handmatig op zichtbaar gezet worden. 

 • Staat een organisatie op niet zichtbaar, wordt onderstaande gele balk getoond. 
 • Bovenliggende accountmanagers zien in de contractenlijst de status van onderliggende organisaties, d.m.v. een kleurmarkering.
  • Zwart = geen actie nodig.
  • Rood = controledatum is verstreken, organisatie behoeft controle.
  • Blauw = de organisatiesoort of de aanbodsoort is gewijzigd. Controle is gewenst, niet noodzakelijk.
  • Grijs = Organisatie is aangemeld via aanmeldformulier, actie benodigd.