Disclaimer

De Koninklijke Bibliotheek spant zich in om de inhoud van de pagina’s van gidsvoornederland.nl regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De Koninklijke Bibliotheek verschaft de inhoud van gidsvoornederland.nl in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Aan de informatie op deze pagina’s kunnen geen rechten worden ontleend en aanvaardt de Koninklijke Bibliotheek geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

G!DS is niet verantwoordelijk voor aan gidsvoornederland.nl gekoppelde bestanden of webpagina’s van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging in.

Deze disclaimer is van toepassing op alle pagina’s van gidsvoornederland.nl.