Invoerinstructie Digitale inclusie (e-overheid, Belastingdienst)

Mogelijke aanbodsoorten

De aanbodsoorten die in G!DS voor de digitale en de sociale inclusie gebruikt kunnen worden, zijn hier terug te vinden. Per soort is te zien welke velden ingevuld moeten worden voor juiste weergave op de site. Dit is breder dan de verplichte velden in G!DS. Het kan dan gaan om het tonen van de informatie op de uiteindelijke website(s) en/of het filteren van de juiste gegevens uit G!DS (profielen voor deze websites). Ook het veld bijzonderheden is opgenomen. Deze hoeft uiteraard niet per sé ingevuld te worden en is echt bedoeld voor bijzondere informatie waar in de soort geen plaats voor is.

In dit document zie je dus welke soorten je kunt gebruiken en welke soortspecifieke velden je in moet vullen.

Kies de juiste aanbodsoort

Klik op de G!DS aanbodsoort om te zien welke soortspecifieke velden minimaal gevuld moeten worden. 

Wat bied je aan?

G!DS aanbodsoort

 • Invulhulp Belastingen
 • Zelf Belastingformulieren invullen met hulp
 • Formulierenspreekuur
 • Formulierenbrigade (als deze gaat om hulp bij het invullen van formulieren)

Formulieren invullen, hulp bij

 • Belastingspreekuur
 • Formulierenbrigade (als deze gaat om advisering over formulieren)

Advies, advisering, informatie, voorlichting, spreekuur algemeen

 • Digisterker
 • Klik & Tik
 • Lokaal aanbod digitale vaardigheden
 • Digitaal spreekuur
 • Digicafe
 • Tabletcafé

Cursus, activiteiten basisvaardigheden voor laaggeletterden, anderstaligen en niet-digivaardigen

 • Informatiebijeenkomst belastingdienst / digitale overheid
 • Informatiebijeenkomst Digitale vaardigheden

Discussiebijeenkomst, themabijeenkomst, informatiebijeenkomst

 • Algemene cursus belastingzaken (niet doelgroepspecifiek)

Cursus

Cursus of Cursus, activiteiten basisvaardigheden…?

Er zijn twee verschillende soorten cursus-aanbodsoorten te vinden.

 • Is de cursus bedoeld voor een specifieke doelgroep? Kies dan de aanbodsoort Cursus, activiteiten basisvaardigheden voor laaggeletterden, anderstaligen en niet-digivaardigen.
 • Is er geen specifieke doelgroep voor de cursus? Kies dan de algemene aanbodsoort Cursus. Let er wel op dat hier de juiste trefwoorden en doelgroepen aan toevoegt, daar deze ook gebruikt kan worden voor hele andere soorten cursussen (bijv. recreatieve cursussen).

Algemene tips invoer

 • Let er op dat je velden van landelijk overgenomen aanbod uit het beheercluster Beheercluster aanbod voor bibliotheken goed naloopt en bijvoorbeeld de regio aanpast van Den Haag naar de juiste regio.
 • Vermeld de datum en tijd zo exact mogelijk (datum, tijd, vaste dag, periode), zonder ingevuld agendaveld wordt dit aanbod niet zichtbaar op de websites voor digitale inclusie en de belastingdienst
 • Beschrijf je aanbod zo compleet mogelijk. Denk aan:
  • Wat bied je precies aan?
  • Waarvoor is het aanbod bedoeld?
  • Beschrijf je doelgroep: voor wie organiseer je het? Is iedereen welkom of alleen specifieke doelgroepen?
  • Wees volledig in je aanmeldinformatie: moeten mensen zich aanmelden en hoe of is er een vrije inloop?
  • Wie verzorgt het aanbod en met welke maatschappelijke dienstverleners wordt het georganiseerd?
  • Moeten klanten hun DigiD of een machtigingscode meenemen, of is er de mogelijkheid tot het aanmaken van een DigiD?

Algemene velden

Deze algemene velden moeten sowieso ingevuld worden, dus náást de in het volgende hoofdstuk genoemde soortspecifieke velden.

 • Algemeen
  • Publieksnaam
  • Beschrijving
  • Contactgegevens van het aanbod worden getoond als er gekozen is voor Andere / eigen contactgegevens:
   • Telefoonnummer
   • E-mailadres
   • Bezoekadres