G!DS-trajecten in Fryslân

Binnen de provincie Fryslan voedt G!DS vooral websites van bibliotheken en thema-websites van gemeenten. 

Bibliotheken:
G!DS is van en ook voor openbare bibliotheken. Elke Friese bibliotheekvestiging is opgenomen in G!DS. Bibliotheken stellen informatie beschikbaar voor hun klanten. Dat kunnen contactgegevens zijn, maar ook aanbod-informatie over wat de bibliotheek precies biedt.

Gemeenten:
In G!DS zijn sociale kaart gegevens opgenomen voor allerlei doeleinden. G!DS kan gekoppeld worden aan (thema)websites voor inwoners van of bezoekers aan de gemeente, zoals een digitale Wmo-loket, een CJG-loket of een culturele agenda. G!DS kan ook gekoppeld worden aan interne systemen van de gemeente. Ook kan de informatie getoond worden in een digitale of papieren gemeentegids.

Websites met G!DS in Fryslân
Samenwijzer is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Smallingerland in samenwerking met vele organisaties en instellingen waaronder de Bibliotheek Drachten l Smallingerland.