G!DS-trajecten in Gelderland

Voor G!DS-trajecten in Gelderland is Rijnbrink het centrale aanspreekpunt. Rijnbrink ondersteunt de bibliotheken bij het uitvoeren en implementeren van G!DS-trajecten en onderhoudt de contacten met de accountmanagers en projectleiders van G!DS-trajecten in de provincie. Daarnaast draagt ze als beheerder van bovenlokale organisaties zorg voor de invoering van regionale en provinciale G!DS-informatie en vormt ze een schakel tussen lokale projecten en het landelijk servicemanagement.

Sociaal domein

Aalten samen.aalten.nl/ (Elkander)
Culemborg www.culemborgkanmeer.nl/(Elkander)
Geldermalsen kernteam.geldermalsen.nl/ (Elkander)
Lingewaal wmowijzer.lingewaal.nl/ (Elkander)
Nederbetuwe www.kernpuntnederbetuwe.nl (Elkander)
Neerijnen wonenwelzijnenzorg.neerijnen.nl/ (Elkander)
Nijkerk www.wegwijzernijkerk.nl/ (Marotura)
Oost Gelre www.sameninoostgelre.nl/ (Marotura)
Tiel wonenwelzijnenzorg.tiel.nl (Elkander)

 

Jongeren

Zo los je het op Culemborg culemborg.zolosjehetop.nl (Elkander)
Zo los je het op Lingewaal lingewaal.zolosjehetop.nl (Elkander)
Zo los je het op Neerijnen neerijnen.zolosjehetop.nl (Elkander)
Zo los je het op Tiel tiel.zolosjehetop.nl (Elkander)

 

Centrum Jeugd en gezin (CJG)

CJG Tiel www.cjgtiel.nl (Elkander)

 

Cultuur, onderwijs, media, maatschappelijke informatie

G!DS Wageningen www.gidswageningen.nl (Wolf Knab)
Uit in Wageningen www.uitinwageningen.nl (Wolf Knab)
App Uit in Wageningen Te downloaden via: Apple Store  Google Play
App/mobiele website Beelden van Wageningen https://www.beeldenvanwageningen.nl(Rijnbrink)
Onderwijsproducten Gelderland www.bibliowijzergelderland.nl (AppSoftware)