G!DS-trajecten in Gelderland

Voor G!DS-trajecten in Gelderland is Rijnbrink het centrale aanspreekpunt. Rijnbrink ondersteunt de bibliotheken bij het uitvoeren en implementeren van G!DS-trajecten en onderhoudt de contacten met de accountmanagers en projectleiders van G!DS-trajecten in de provincie. Daarnaast draagt ze als beheerder van bovenlokale organisaties zorg voor de invoering van regionale en provinciale G!DS-informatie en vormt ze een schakel tussen lokale projecten en het landelijk servicemanagement.

Sociaal domein

Aalten samen.aalten.nl (Elkander)
Culemborg www.culemborgkanmeer.nl (Elkander)
Nederbetuwe www.kernpuntnederbetuwe.nl (Elkander)
Nijkerk www.wegwijzernijkerk.nl (Marotura)
Oost Gelre www.sameninoostgelre.nl (Marotura)
Tiel wonenwelzijnenzorg.tiel.nl (Elkander)
West Betuwe socialekaart.westbetuwe.nl (Elkander)

 

Cultuur, onderwijs, media, maatschappelijke informatie

G!DS Wageningen www.gidswageningen.nl (Wolf Knab)
Uit in Wageningen www.uitinwageningen.nl (Wolf Knab)
App Uit in Wageningen Te downloaden via: Apple Store  Google Play
App/mobiele website Beelden van Wageningen www.beeldenvanwageningen.nl (Rijnbrink)
App/mobiele website Ontdek de Plek: Fietsen en wandelen in Nijkerk en omgeving www.ontdekdeplek.nl (Rijnbrink)
Onderwijsproducten Gelderland www.bibliowijzergelderland.nl (AppSoftware)