Bibliotheken in Groningen

Op deze pagina zijn alle bibliotheken opgenomen met een ISIL-code en een locatiecode van het bibliotheeksysteem dat in gebruik is. Ontbreekt een vestiging, neem dan contact op met de Provinciaal Servicemanager.

Cubiss

pbcachter.jpg (8627 bytes)
logo.jpg (15819 bytes)

Contactgegevens

Bezoekadres
Statenlaan 4
5042 RX Tilburg
T: 013 4656700
F: 013 4656780
E: info@cubiss.nl

Postadres
Postbus 5000 LA
Openingstijden
Maandag08:30 - 17:00 uur
Dinsdag08:30 - 17:00 uur
Woensdag08:30 - 17:00 uur
Donderdag08:30 - 17:00 uur
Vrijdag08:30 - 17:00 uur

GPS-coördinaten
51.573433, 5.053949

Website: 
Organisatiesoort: 

Basisbibliotheek, openbare bibliotheek, POI, landelijke bibliotheekorganisatie
Volledige naam: 

Cubiss
Beschrijving: 

Cubiss adviseert en ondersteunt organisaties die zich gesteld zien voor vraagstukken op het gebied van lezen, leren en informeren.
Aangemaakt op: 
19:43
Aangemaakt op: 
19:43
Laatst gewijzigd op: 
15:46
Laatst gewijzigd op: 
15:46
Relaties: 

Gerelateerd aan organisatie: Cubiss Limburg (163843)
Gerelateerd aan organisatie: Mediawijzer.net (5177607)
Gerelateerd aan organisatie: G!DS-beheerorganisatie (1)
Gerelateerd aan organisatie: Vereniging van Openbare Bibliotheken (5296990)

Voor wie

Voor welke regio: 
 • Van postcode "5851" t/m "6019"
 • Van postcode "6584" t/m "6598"
 • Van postcode "5850" t/m "5850"
 • Van postcode "5766" t/m "5817"
 • Van postcode "6030" t/m "6030"
 • Van postcode "6031" t/m "6471"
 • Van postcode "4251" t/m "4288"
 • Van postcode "5341" t/m "5764"
 • Van postcode "6020" t/m "6020"
 • Van postcode "4680" t/m "4680"
 • Van postcode "4700" t/m "4700"
 • Van postcode "4600" t/m "4602"
 • Van postcode "5340" t/m "5340"
 • Van postcode "4681" t/m "4681"
 • Van postcode "4701" t/m "5298"
 • Van postcode "5820" t/m "5820"
 • Van postcode "6021" t/m "6029"
 • Van postcode "4250" t/m "4250"
 • Van postcode "5821" t/m "5846"
 • Van postcode "4611" t/m "4671"

Bibliotheekorganisatie

Soort bibliotheek: 

provinciale ondersteuningsinstelling (POI)
Is de bibliotheek in een multifunctioneel gebouw gevestigd: 
Nee
Organisatietypes in het multifunctionele gebouw: 

Branchegegevens

ISIL-code: 

NL-0702900000
Administratieve ISIL-code: 

NL-0702900000
Locatiecode : 

6710
ILN-code NBC+: 

198
VOB lidnummer: 
100360

Aanbod en faciliteiten

Faciliteiten in het bibliotheekgebouw: 

(individuele) werk-/studieplekken
Werk-, studieplek aanwezig: 
Nee
Fysiek informatiepunt aanwezig: 
Nee
Activiteitenaanbod voor: 
 • Overig (geef toelichting)
 • Onderwijs VO
 • Onderwijs PO
 • Organisaties, bedrijven en overheid

Specifiek aanbod

Aanbod voor onderwijs: 
Nee
Aanbod voor belastingdienst: 
Nee
Beveiligde internetverbinding: 
Nee

Producten:

 • Bibliospel voor inburgeraars
  Het Bibliospel voor inburgeraars is een quiz die door groepen inburgeraars gespeeld wordt in de bibliotheek om zo de bibliotheek en haar dienstverlening te leren kennen.
 • Community librarian: opleidings- & young professional programma
  Young professional- en opleidingsprogramma waarin bestaande en nieuwe bibliotheekmedewerkers zich ontwikkelen tot community librarians. Doel van de opleiding is om hoogopgeleide en ambitieuze mensen onder 35 jaar aan het werk te krijgen in de branche, en bestaande “high-potential” medewerkers die mee willen bouwen aan de toekomst van de bibliotheek zich verder te laten ontwikkelen.
 • De Cultuur Loper en dBos PO
  Het project betreft een gezamenlijke aanpak van de Bibliotheek op School en De Cultuur Loper t.b.v. integratie van cultuur en leesbevordering.
 • Digitaal Magazine - Mediawijs in het onderwijs
  Hét digitale magazine rondom mediawijsheid vol tips en inspiratie. Door het werkveld zelf aan het woord te laten geven we een inkijk in het onderwijsveld.
 • Doorgaande lijn mediawijsheid
  De doorgaande lijn Mediawijsheid bestaat uit een serie van vijf publicaties die een aanpak mediawijsheid beschrijven per onderwijstype.
 • HRM-advies
  Medewerkers zijn de belangrijkste succesfactor in elke organisatie. Maar hoe zet u hun kwaliteiten optimaal in? Hoe stemt u hun inzet af op het behalen van uw strategische doelstellingen? Hoe zorgt u voor een balans tussen medewerkertevredenheid en bedrijfsresultaat? Al jarenlang ondersteunt Cubiss bibliotheken bij de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van Human Resource Management (HRM) en Human Resource Development (HRD). Dat doen we op strategisch, tactisch en operationeel niveau.
 • ICT advies
  De ICT adviseurs van Cubiss ondersteunen bibliotheken bij de formulering en uitvoering van uw ICT-beleid. Met een quickscan brengen we eerst de huidige situatie in kaart. In een aantal vervolgsessies bepalen we samen de nieuwe koers. Via een gedegen analyse maken we een blauwdruk van uw processen, en doen we voorstellen voor een planmatige aanpak en eventuele implementaties. Cubiss biedt advies en ondersteuning op het vlak van informatieanalyse, kennismanagement, webontwerp en ICT-infrastructuur.
 • Inspiratiedocument Ouderbetrokkenheid
  Kinderen van ouders die actief betrokken zijn bij hun leesopvoeding, hebben een vijf keer grotere kans om een lezer te worden dan kinderen van ouders bij wie dit niet het geval is. Geen wonder dat bibliotheken, kinderdagverblijven en scholen op zoek zijn naar de samenwerking met ouders. Maar hoe begin je? Cubiss heeft in 2016 een aantal pilots uitgevoerd met vier Brabantse bibliotheken en andere partners, zoals consultatiebureaus, scholen, kinderopvanglocaties en welzijnsinstellingen. De pilots zijn eenvoudig in te zetten. Ouders bij (voor)lezen betrekken hoeft niet ingewikkeld te zijn. Daarom hebben we bij elke pilot zo veel mogelijk het gebruikte materiaal beschikbaar gesteld. Wie geïnspireerd is, kan daarmee meteen aan de slag. Want als er iets is dat wij hebben geleerd uit de pilots, dan is het dit: ouderbetrokkenheid vraagt om actie!
 • Juridisch adviseur, specialisatie arbeidsrecht
  In een organisatie zijn goede medewerkers en prettige arbeidsverhoudingen onmisbaar. De jurist van Cubiss heeft een jarenlange specialistische ervaring in het arbeidsrecht. De bibliotheeksector kent ze als van binnen en buiten. Werkgever kunnen advies vragen op diverse arbeidsrechtelijke vraagstukken, zoals de arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaarden, ziekte re-integratie en arbeidsongeschiktheid, reorganisaties en arbeidsconflicten, verlof, arbeidsomstandighedenrecht en medezeggenschapsrecht. De zakelijke kant gecombineerd met de praktische invalshoek leidt tot de meerwaarde die een organisatie nodig heeft. U kunt bij de jurist advies vragen om een dossieronderzoek, intake, begeleiden van gesprekken, advisering, rapportage en advies. De ruime ervaring en hoogwaardige expertise biedt u altijd meerwaarde.
 • Kwaliteitszorg
  Hoe zet u instrumenten van kwaliteitszorg in om uw organisatie naar een hoger plan te tillen? Wat is er nodig om het branchecertificaat te behalen? Cubiss biedt bibliotheken ondersteuning bij de inrichting, implementatie en verbetering van de interne bedrijfsvoering. En leggen zo het fundament voor continue verbeteringen. Dat doen we op basis van het INK Managementmodel; een breed gebruikt managementmodel dat organisaties helpt te focussen op verbetergebieden.
 • Laag-taalvaardigen in een bedrijf
  Om een indicatie te geven van het aantal laag-taalvaardigen, voert Cubiss Brabant een meta-analyse uit binnen het personeelsbestand van een organisatie (breed gezien, dus hier worden bijvoorbeeld ook de werknemers van mogelijke uitzendorganisaties in meegenomen). Hiermee krijgt een organisatie antwoord op vragen als: In welke mate heeft uw organisatie te maken met laaggeletterdheid? En hoeveel laag-taalvaardigen zijn er ongeveer werkzaam per bedrijfsunit/afdeling? De resultaten worden vastgelegd in een compacte factsheet welke besproken wordt met de organisatie. Dit onderzoek is vaak de aanleiding voor een vervolgtraject.
 • Lessenreeks Mediawijsheid VO
  Mediawijsheid een structurele plek geven in het onderwijs is niet eenvoudig. Daarom is de lessenreeks Mediawijsheid VO zo geschreven dat ze aansluit bij de domeinen van het onderzoeksrapport Platform 2032 en ingezet wordt binnen de bestaande vakken van het voortgezet onderwijs. De lessenreeks bestaat uit zes thema’s, die verspreidt over de eerste drie leerjaren van het voorgezet onderwijs aan de leerlingen worden aangeboden. Elk thema bestaat uit zes losse lessen en elke les wordt door een docent uit een ander domein gegeven. Er hoeven in het rooster dus geen specifieke uren gereserveerd te worden.
 • Marketing en Communicatie
  Als cultureel ondernemer moet een bibliotheek een goed beeld hebben van haar klanten en potentiële klanten. Wie zijn ze? Wat beweegt hen? Hoe en met welke producten kunnen bibliotheken ze bereiken? Bij uitstek vragen voor de marketing- en communicatieadviseurs van Cubiss. We geven zowel strategische als praktische adviezen. Ook ondersteunen we bij marketing- en communicatievraagstukken. We leggen de vraag achter uw vraag bloot. U kunt daardoor per doelstelling en doelgroep het juiste middel inzetten. Zodat elk middel afgestemd is op de wensen en het gedrag van uw klanten. Creativiteit gekoppeld aan slagvaardigheid en ervaring. Voorbeelden van onze producten en diensten op het gebied van marketing- en communicatie zijn: • Marketingscan • Marketingbeleidsplan • Communicatieplannen & -middelen • Bibliotheek Marketing & Onderzoek (BMO)
 • Medewerkerstevredenheidsonderzoek
  Regelmatig medewerkerstevredenheidsonderzoek in een organisatie is van belang voor het management en directie om (mogelijke) problemen tijdig te signaleren en op een continue basis te werken aan verbetering van de interne organisatie. Hiervoor is een standaard vragenlijst beschikbaar die met een paar kleine aanpassingen binnen diverse organisaties goed bruikbaar is.
 • Medi@Battle
  Medi@Battle is een snel en educatief televisieprogramma op Omroep Brabant in samenwerking met Cubiss waarin jongeren van het voortgezet onderwijs hun kennis, vaardigheden en houding ten opzichte van media testen. Waar en hoe vinden de leerlingen de juiste informatie om antwoord te geven op de (quiz)vragen? Niet parate kennis, maar slim zoeken is hierbij essentieel. Medi@Battle, die in het najaar van 2016 op Omroep Brabant te zien was, krijgt een vervolg! Dit jaar gaan tweedeklassers van Brabantse middelbare scholen opnieuw de strijd met elkaar aan in een spannende en interactieve quiz over mediawijsheid. De leerlingen die het meest wijs omgaan met media, winnen de wedstrijd. Nieuw dit jaar is de voorronde op de eigen school. De competitie is uitgebreid met een spannende voorselectie die plaatsvindt op de scholen zelf. Op die manier kunnen zoveel mogelijk tweedeklassers deelnemen aan de wedstrijd. Iedereen maakt kans om de eindronde, dus de tv-opnames te halen. Leuk en leerzaam voor de leerlingen en geweldige publiciteit voor de school!
 • MediaLab Festival
  Het Medialab Festival is een interactieve, soms digitale speeltuin: virtual reality installaties, 3D werelden, puzzelen, programmeren en stoeien met de nieuwste apps en de leukste workshops om zelf aan de slag te gaan. Leerlingen worden niet alleen getrakeerd op een toffe mediaervaring waar ze een leuke tijd beleven, maar geven we ze ook handvatten om met media om te gaan, te begrijpen hoe het tot stand komt, wat er mogelijk is. En als een kind dat eenmaal ziet, weet hij ook z’n leven lang dat hij er mee gemanipuleerd kan worden.
 • Mediaopvoeding 0-6
  Media spelen een grote rol in het leven van jonge kinderen. Denk aan computers, tablets, smartphones en televisie, maar ook aan de traditionele (voorlees-)boekjes. In bijna ieder huishouden zijn ze aanwezig. Daarom is het belangrijk om na te denken over de manier waarop media door jonge kinderen worden gebruikt. Hier ligt een belangrijke taak voor bibliotheken. De Bibliotheek is immers een laagdrempelige organisatie waar ouders met kinderen komen en waar veel kinderopvangorganisaties en scholen mee samenwerken.
 • MediaPakt
  Het MediaPakt is een lerend netwerk, dat ervoor zorgt dat mediawijsheid binnen het onderwijs structureel aandacht krijgt. Organisaties die zich aansluiten bij het MediaPakt spreken af om de mediawijsheid van leerlingen en leraren te vergroten en elkaar daarin te versterken door samen te werken en kennis te delen. Het vergroten van collectieve kennis is essentieel integratie van mediawijsheid in het onderwijs. Het MediaPakt richt zich op onderwijsinstellingen en bibliotheken zijn hierin belangrijke netwerkpartners. Onderdeel van het MediaPakt is het online kennisplatform www.mediapakt.nl.
 • Mediawijs in het mbo
  De Koninklijke Bibliotheek en Cubiss hebben in 2018 een pilot uitgevoerd rond digitale geletterdheid in het mbo. De resultaten zijn gebundeld in de nieuwste editie van Mediawijs in het Onderwijs. In dit magazine lees je meer over de stand van zaken op het gebied van digitale geletterdheid bij de Brabantse mbo’s. Ook delen we een aantal inspirerende succesverhalen. Daarnaast wil Cubiss bibliotheken graag helpen om mbo's te benaderen. Bibliotheken zijn voor de mbo-scholen vaak een onbekende. Omgekeerd is dit bij veel bibliotheken ook het geval. Om dit te overbruggen zullen het mbo en de bibliotheken elkaar moeten leren kennen. In het document Van visie naar praktijk lees je hier alles over.
 • Mediawijsheid Meter
  Onze samenleving wordt steeds meer beïnvloed door media en technologie. Iedereen moet actief, veilig en bewust mee kunnen doen in deze mediarijke samenleving. Scholen vormen hierbij een belangrijke schakel. Cubiss zet zich daarom in opdracht van provincie Noord-Brabant in voor meer beleid rond digitale geletterdheid. De resultaten van de Mediawijsheid Meter vormen een goede basis om het gesprek te voeren over digitale geletterdheid in het onderwijs.
 • Mijn Tijdwijzer
  Mijn Tijdwijzer is een online toepassing voor het ontsluiten van bijzondere collecties, gekoppeld aan de bibliotheekcatalogus en andere online bronnen zoals bijv. Wikipedia, Europeana of andere eigen bronnen. Alleen heb je informatie, samen verhalen.
 • MOOC Digitale Geletterdheid
  Deze e-learnings zijn ontwikkeld om docenten/leerkrachten, mediacoaches, leesconsulenten en ouders up-to-date te houden over gevarieerde onderwerpen. De cursussen zijn zo toegankelijk en laagdrempelig mogelijk gemaakt en bieden ruimte om je eigen leerproces in te richten. Momenteel hebben we e-learnings over de thema’s Online Privacy, Ontluikend Programmeren, 21ste eeuwse vaardigheden en gamification.
 • Nationale voorleeswedstrijd
  De Nationale Voorleeswedstrijd is een initiatief van Stichting Lezen in samenwerking met Stichting CPNB en de Vereniging Openbare Bibliotheken. Cubiss ondersteunt bibliotheken bij het organiseren van de lokale ronde van de voorleeswedstrijd. Ook organiseert Cubiss de regionale en provinciale finale van de Nationale Voorleeswedstrijd. Meer informatie vindt u op www.denationalevoorleeswedstrijd.nl
 • Onderzoek
  Bibliotheken gebruiken onderzoek steeds vaker als instrument om beleid te ontwikkelen of te toetsen. Enkele voorbeelden? Klantonderzoek, medewerkeronderzoek, nieuwe klantgroepen verkennen… Cubiss adviseert en ondersteunt u bij de opzet en uitvoering van uw onderzoek. In de breedste zin van het woord. Samen met u stellen we vooraf het proces en de opleverprocedure vast. U bepaalt in welke vorm u de onderzoeksresultaten wilt ontvangen. Na afloop spreken we samen de resultaten door. Dat doen we op zo’n manier dat u de verbeterplannen eenvoudig kunt opstellen en uitvoeren. U kunt dat zelf doen of onder projectleiding van ons.
 • Organisatieontwikkeling
  Ontwikkelingen binnen de maatschappij dwingen bibliotheken zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Organisaties moeten zo zijn ingericht dat ze snel en eenvoudig op deze veranderingen kunnen inspringen. Cubiss helpt bibliotheken te bouwen aan slagvaardig cultureel ondernemerschap. In een gefaseerd traject bepalen we samen met de bibliotheek het vertrekpunt, de ambities en het einddoel. Misschien zijn er wel nieuwe middelen nodig? Wellicht moet de organisatie anders ingericht worden? Strategie en visie bijstellen? Daar komen we samen achter. We stellen plannen op die het bindmiddel vormen voor losse initiatieven. Eén geheel als basis voor een geslaagde onderneming.
 • Praatplaat: Bibliotheek in het sociaal domein.
  Om bibliotheken te ondersteunen, heeft Cubiss een praatplaat ontwikkeld die bibliotheekmedewerkers mee kunnen nemen naar het gesprek met de gemeente. Het bijbehorende achtergronddocument geeft extra details en uitleg. Desgewenst biedt Cubiss bibliotheken ondersteuning in dit proces. Cubiss ontwikkelde eerder al de Ken uw doelgroep-analyse waarmee voor elke gemeente heel zichtbaar is geworden in welke mate een gemeente te maken heeft met kwetsbare groepen en in welke wijken en kernen een oververtegenwoordiging is van laaggeletterden en andere maatschappelijke kwetsbaren. We raden bibliotheken aan om ook deze analyse mee te nemen naar het gesprek bij de gemeente.
 • Rode Draad
  Onder het motto 'lezen is leuk' heeft Cubiss in samenwerking met een aantal bibliotheken een professioneel, gestructureerd en systematisch aanbod voor leesbevordering ontwikkeld. Het heeft de titel 'De Rode Draad, lezen op de basisschool' meegekregen. De Rode Draad vormt de basis voor het leesbevorderingsaanbod van de bibliotheek aan de basisschool. Op basisscholen en in bibliotheken gebeurt al veel op het gebied van lezen en leesbevordering. Het stimuleren van het plezier in lezen is een gezamenlijk belang. Samenwerking tussen basisscholen en bibliotheken ligt dus voor de hand. Een belangrijk uitgangspunt van De Rode Draad is dat leerlingen elk jaar met boeken en lezen in contact worden gebracht. Er wordt zo een lijn aangebracht van groep 1 tot en met groep 8. Meer informatie kunt u vinden in de vernieuwde folder van de Rode Draad, een folder voor iedereen die belangstelling heeft voor dit leesbevorderingsprogramma.
 • Samenwerken aan digitale geletterdheid
  De resultaten uit de Monitor Jeugd en Media 2017 liegen er niet om; de jeugd is niet voldoende digitaal vaardig. Voor het onderwijs ligt hier dan ook een belangrijke taak. Hoe kun je ervoor zorgen dat je de jeugd als school zoveel mogelijk helpt digitaal vaardiger te worden? Daarvoor moet digitale geletterdheid stevige een plek krijgen in het onderwijs. En hoe kun je van een ad hoc-aanpak naar een structurele aanpak? Het is van belang dat het onderwijs beseft dat het vergroten van digitale geletterdheid geen kwestie is van losse impulsen, maar dat het een structurele aanpak vereist die een hoge prioriteit heeft. Cubiss maakte hiervoor een inspiratiedocument waarin we een visie op digitale geletterdheid beschrijven én handvatten voor de praktijk. Aan de hand van de publicatie 'Samenwerken aan digitale geletterdheid' kunnen scholen samen met bibliotheken een volgende stap zetten naar borging van digitale geletterdheid in het onderwijs. Het gaat daarbij om een brede aanpak in een samenhangend geheel.
 • Servicemanagement Aanvragen
  Online lenen bij elke bibliotheek. Aanvragen is de naam voor de dienst die voorheen bekend stond als Landelijk Lenen of zoek&boek. Om het bestaande IBL (interbibliothecair leenverkeer) te moderniseren, startte de VOB in 2003 het project Landelijk Lenen, Lokaal Leveren als onderdeel van bibliotheek.nl. Aanvragen is een digitale besteldienst, zodat elke burger vanuit elke plaats in Nederland 24 uur per dag via internet toegang heeft tot de collectiegegevens van alle Nederlandse openbare bibliotheken. De getoonde titels kunnen via internet worden aangevraagd, waarna een efficiënte servicelogistiek ervoor zorgt dat de bestelde titels in de dichtstbijzijnde bibliotheek worden afgeleverd. Aanvragen biedt toegang tot 35 miljoen boeken, cd’s, muziek-dvd’s en muziekpartituren. Per provincie is een provinciaal servicemanager aangesteld.
 • test evenement
  test
 • VIB-scan
  De VIB-scan (VIB = Vrijwilliger In Beeld) is een creatieve aanpak waarmee het management, samen met bijvoorbeeld OR-leden, de HR-adviseur, de vrijwilligerscoördinator, medewerkers en vrijwilligers relevante thema’s in kaart brengt en prioriteert. Cubiss begeleidt u om samen op een actieve manier in twee uur tot één beeld te komen. Na afloop heeft u behalve inzicht in de zaken die voor uw organisatie prioriteit hebben ook een advies voor de aanpak in het werken met vrijwilligers en de bedrijfsvoering. Dit biedt input om er verder mee aan de slag te gaan. Keurmerk ‘Vrijwillige Inzet Goed Geregeld’ De VIB-scan toetst in welke mate de bibliotheek voldoet aan het landelijke keurmerk ‘Vrijwillige Inzet Goed Geregeld’ van de NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk). Een bibliotheek die voldoet aan het keurmerk laat zien dat het vrijwilligerswerk succesvol en aantrekkelijk is georganiseerd. De vernieuwde VIB-scan heeft de functie van pré-audit.
 • Whodunnit?
  ‘Whodunnit?’ is een klassenbezoek nieuwe stijl aan de bibliotheek. Tijdens het bezoek wordt een moordspel gespeeld. Na de voorbereidingsles op school (optioneel) gaan de leerlingen uit de onderbouw VO in kleine teams op onderzoek uit. Elk team wordt gekoppeld aan een verdachte en door het uitvoeren van verschillende opdrachten vinden zij gezamenlijk de dader. Tijdens het oplossen van de moord maken de jongeren op een bijzondere en interactieve wijze kennis met de bibliotheek en gebruiken zij nieuwe media (internettoepassingen) Whodunnit? is een los product dat valt onder de educatieproductenlijn Rode Draad.


Vorige pagina