Bibliotheken in Groningen

Op deze pagina zijn alle bibliotheken opgenomen met een ISIL-code en een locatiecode van het bibliotheeksysteem dat in gebruik is. Ontbreekt een vestiging, neem dan contact op met de Provinciaal Servicemanager.

SIOB

siob.gif (8096 bytes)

Contactgegevens

Bezoekadres
Prins Willem-Alexanderhof 5
2595 BE 's-Gravenhage
T: 070 3140310

Postadres
Postbus 90407
2509 LK 'S-GRAVENHAGE

GPS-coördinaten
52.081918, 4.326986

Organisatiesoort: 

Bedrijfsondersteuning
Volledige naam: 

Sectorinstituut Openbare Bibliotheken
Beschrijving: 

Vanaf 1 januari 2015 worden op grond van de nieuwe Bibliotheekwet (Wsob) de taken van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) geïntegreerd in de Koninklijke Bibliotheek (KB).
Aangemaakt op: 
10:24
Aangemaakt op: 
10:24
Laatst gewijzigd op: 
13:45
Laatst gewijzigd op: 
13:45
Relaties: 

Samenwerkingspartner organisatie: Vereniging van Openbare Bibliotheken (5296990)
Samenwerkingspartner organisatie: Mediawijzer.net (5177607)
Gerelateerd aan organisatie: G!DS-beheerorganisatie (1)
Financierder van organisatie: Passend Lezen (197216)

Voor wie

Voor welke branche: 
bibliotheken

Bedrijfsondersteuning

Soort dienstverlening: 

praktische dienstverlening

Producten:

 • A Maze Me
  A Maze Me is een bibliotheekbezoek voor onderbouw vmbo. Leerlingen uit het 1e jaar vmbo maken kennis met de bibliotheek door een presentatie en een speurtocht die wordt georganiseerd en verzorgd door leerlingen uit het 2e leerjaar van dezelfde school. De speurtocht bevat een wedstrijdelement.
 • Ajodakt informatieverwerking
  Met de werkboeken van Ajodakt leren de leerlingen verschillende informatiebronnen raadplegen en de verkregen informatie interpreteren. Er komen realistische teksten en bronnen aan bod, zoals advertenties, folders, formulieren en tabellen. Ook wordt gewerkt met naslagwerken zoals een woordenboek of encyclopedie. Ajodakt Informatieverwerking bestaat uit werkboeken met bijbehorende antwoordboeken. Elk boekje bevat 23 taken, waarvan vier toetsen.
 • Auteursrecht
  In het lespakket Auteursrecht leren leerlingen hoe ze verstandig om kunnen gaan met het gebruiken van video’s, muziek en afbeeldingen die ze op internet vinden. Ze leren het auteursrecht te respecteren en daarmee de creativiteit van de makers te bevorderen. Het lespakket bestaat uit zes lessen waarin gewerkt wordt met video’s, discussies en verwerkingsopdrachten. Bij iedere les zijn lesbrieven, werkbladen en een informatiebrief voor ouders beschikbaar, zodat zij weten wat er speelt in de les, bekend worden met het auteursrecht en er thuis verder over kunnen praten met hun kinderen. Scholen die met het lespakket werken maken kans op het winnen van een workshop van een beroemde Nederlandse artiest of schrijver.
 • Begrijpend Lezen met Kidsweek in de Klas
  Kidsweek in de Klas is een methode voor begrijpend lezen, waarin de krant en actualiteit centraal staan. Zeven evidence-based-leesstrategieën vormen de rode draad door de methode. Binnen de lessen is er ook enige aandacht voor informatieverwerken en zoeken. De lessen worden aangeboden op drie vershillende niveau's: niveau A (groep 4 en 5), niveau B (groep 6 en 7) en niveau C (groep 8). Per jaar zijn er 34 lessen begrijpend lezen, verdeeld over vijf blokken. Elk blok wordt afgesloten met een toets. De lesstof sluit aan bij diverse kerndoelen. Het is ook goedgekeurd door Stichting Leerplanontwikkeling (SLO).
 • Bieb versus Google
  Bieb versus Google is een bibliotheekbezoek waarbij leerlingen zoekvaardigheden leren toepassen op zowel klassieke als digitale bronnen. Centraal in de les staat een wedstrijd waarbij leerlingen in twee groepjes met elkaar strijden om wie het snelst antwoorden kan vinden op gestelde vragen. De ene groep zoekt in boeken en de andere via Google. Tijdens de bespreking van de resultaten wordt ingegaan op de voor en nadelen van het zoeken in traditionele en online media.
 • BiebEscape
  BiebEscape is een bibliotheekbezoek waarin vo leerlingen informatie leren zoeken, leren samenwerken en creatief denken. Leerlingen strijden in teams tegen elkaar wie het snelst een raadsel kan oplossen en zo de code van een kluis kan kraken. Om tot een goede oplossing van een raadsel te komen, zoeken de leerlingen naar informatie over boeken in de catalogus van de bibliotheek, op internet en op de flaptekst van de betreffende boeken of in de boeken. Al zoekend maken de leerlingen kennis met de bibliotheek en alles wat zij te bieden heeft. Ze leren informatie op te zoeken, te vinden en te verwerken. Daarnaast ontdekken ze leuke boeken en maken ze kennis met de schrijvers daarvan.
 • Bieppstore
  Bieppstore is een interactief en multimediaal bibliotheekbezoek voor groep 6. Leerlingen leren met een tablet en toegang tot BieppStore op een speelse manier zoeken in de bibliotheek (op school). Daarbij maken ze virtueel shoppend kennis met onder meer kinderboekenschrijvers, verfilmde boeken en gedichten. Ook leren leerlingen zoeken in de catalogus en de fysieke collectie van de bibliotheek. De basis voor dit product is een app. Leerlingen werken bij BieppStore in groepjes.Ter voorbereiding is een Digiles beschikbaar . Met het behalen van het BieppStore Diploma hebben de leerlingen laten zien dat ze de weg kennen in de bibliotheek, dat ze weten hoe ze moeten zoeken en welke mogelijkheden de bibliotheek heeft om aan geschikte informatie te komen.
 • Blits Studievaardigheden
  Blits studievaardigheden is een doorgaande leerlijn voor groep 5 t/m 8. Kinderen leren verschillende informatiebronnen lezen, begrijpen en verwerken, waaronder internet. Blits biedt een programma voor 1 les per week met in totaal 32 lessen per leerjaar. De leerstof is verdeeld in 4 lesblokken van 8 lessen. Elk lesblok wordt afgesloten met een toets. De lessen van een lesblok zijn opgebouwd rond een thema (bijvoorbeeld piraten, wintersport, dieren in de natuur). De methode sluit aan bij de Cito-toetsen. Leerlingen kunnen zowel begeleid als zelfstandig werken met Blits. Het materiaal bestaat uit een verschillende boeken, een digibordcomponent en een digitale toetsomgeving.
 • BOLAS
  BOLAS is een onderzoekstool in de vorm van een webapplicatie die toegang biedt tot 500+ (wetenschappelijke) databanken. Binnen de projectomgeving werken leerlingen (samen) aan bronnenonderzoek en leren informatie zoeken, beoordelen, managen en verwerken. Tijdens het zoeken geeft het programma feedback op het zoekgedrag en helpt de leerling om slimmer te zoeken. Alle onderzoeksactiviteiten die de leerling heeft ondernomen worden opgeslagen en kunnen als PDF rapportage uitgedraaid worden. De rapportage kan leerlingen helpen om te reflecteren op het eigen zoekgedrag en geeft docenten beter inzicht in de vaardigheden en voortgang van de leerling.
 • Bronnenwijzer
  Bronnenwijzer is een webbased cursus waarin vwo leerlingen leren hoe ze via open access gratis gebruik kunnen maken van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. De inhoud van de cursus sluit aan bij het maken van werkstukken, zoals het profielwerkstuk op het vwo.
 • CBS en onderwijs
  CBS en onderwijs is een lessenpakket waarin vo leerlingen informatievaardigheden oefenen met betrekking tot het interpreteren, analyseren en evalueren van de data van het CBS. De lessen kunnen ingezet worden als aanvulling op of ter vervanging van hoofdstukken van het vak Algemene Economie. In totaal zijn vier lespakketen beschikbaar: vmbo onderbouw, vmbo bovenbouw, havo/vwo onderbouw en havo/vwo bovenbouw.
 • Cultuurreporters!
  Cultuurreporters! Is een tweejarige doorlopende leerlijn voor onderbouw van het vmbo. Gedurende twee jaar zijn leerlingen inhoudelijk met non-fictie film bezig en zetten zij film in als creatief gereedschap om op onderzoek uit te gaan, te participeren, te ontmoeten en positie in te nemen. Op interactieve wijze leren kinderen en jongeren kritisch kijken naar de manier waarop de werkelijkheid verbeeld wordt op televisie, naar de keuzes die een programmamaker heeft, naar beeldtaal, beeldvorming en manipulatie. Daarnaast maken ze zelf reportages of mini-docu’s waarbij ze onder andere leren hoe ze informatie kunnen vinden, ordenen en op betrouwbaarheid kunnen toetsen.
 • De digitale krant
  De Digitale Krant is een website met 10 korte lesjes waarin vo leerlingen meer leren over online nieuws. Het doel van De Digitale Krant is om de informatievaardigheden van leerlingen te verbeteren en om hun mediabewustzijn te vergroten. Bij iedere les zijn opdrachten te vinden in twee versies - een basis en een uitgebreide versie - zodat de opdrachten op meerdere niveaus ingezet kunnen worden.
 • Denkwerk informatieverwerking
  Met de Denkwerkboekjes uit de serie 'Omgaan met internet', 'Omgaan met reclame', 'Omgaan met milieu' en 'Allerlei' kunnen leerlingen zelfstandig eenvoudige informatievaardigheden toepassen. De opdrachtje in de boekjes bestaan uit puzzels, weetjes-vragen, leesopdrachten- en korte informatievragen waarbij leerlingen verschillende bronnen kunnen raadplegen. Vragen hebben afhankelijk van de serie betrekking op algemene weetjes, het internet of reclame
 • DIGIT
  DIGIT is een online methode voor het aanleren van computer- en digivaardigheden voor leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. DIGIT heeft 5 componenten: Basiskennis ICT, Mediawijsheid, Informatievaardigheden, Computational Thinking en Projecten. De digitale leeromgeving biedt leerlingen de mogelijkheid om interactief met de theorie en opdrachten bezig te zijn. De theorie wordt voornamelijk aangeboden in de vorm van video’s. De opdrachten zijn praktisch en toegespitst op de belevingswereld van de leerlingen. Voor docenten is er een aparte digitale omgeving waar ze de resultaten en de voortgang van hun leerlingen bij kunnen houden.
 • Diploma Veilig Internet (Lespakket + The Game)
  Met behulp van het lespakket Diploma Veilig Internet leren kinderen op een verantwoorde en veilige manier omgaan met internet. De lessen gaan primair uit van het plezier dat kinderen hebben in internetgebruik. Vanuit die benadering wordt ingegaan op de mogelijkheden en diverse risico's en worden kinderen gestimuleerd hun eigen problemen met internetgebruik te uiten en te bespreken. www.diplomaveiliginternet.nl biedt toegang tot aparte pagina's voor leerkrachten, leerlingen en ouders. Aan de hand van vijf thema’s leren leerlingen om te gaan met en zich bewust te worden van het veilig omgaan met internet. Het thema Speurneuzen gaat specifiek over informatievaardigheden. • Wie ben jij? - over wat is persoonlijke informatie en wat geef je (onbewust) vrij op het internet • Ik surf veilig – over privacy-instellingen, wachtwoorden, phishing en hacking • Is alles waar? - over beïnvloeding, clickbait, reclame (te mooi om waar te zijn) • Speurneuzen – over het opzetten en toepassen van een goede zoekstrategie (Big Six stappenplan) • Meedoen! - over vloggen, selfies, persoonlijke inforamtie weggegeven en hoe belangrijk is internet voor jou Elk thema bevat vijf tot zeven opdrachten die elkaar logisch opvolgen. Bij elke opdracht staan verwijzingen naar achtergrondinformatie, een tijdsaanduiding en benodigdheden. De opdrachten worden zowel online als offline, bijvoorbeeld in de vorm van een rollenspel of kringgesprek, uitgevoerd. De opdrachten zijn voor de groepen 5 t/m 8. Het is aan de leerkracht om in te schatten of de inhoud van het thema of het niveau van de opdracht bij de groep past. Bij de opdrachten zijn digibordlessen, werkbladen en spelmateriaal gemaakt. Voor leerlingen is er een online spel waarin allerlei vraagstukken over veilig internetgebruik opgelost moeten worden. De lessenserie wordt afgesloten met een eindtoets waarna het certificaat 'Diploma Veilig Internet' wordt uitgereikt. Leerkrachten kunnen de resultaten van het online spel én van de eindtoets monitoren.
 • Doe je digiding! Jongeren en de digitale overheid
  Doe je digiding! is een educatief programma voor jongeren tussen 15 en 18 jaar. Het programma wordt in een online leeromgeving aangeboden en bestaat uit vijf lesmodules die zich richten op thema's zoals Identiteit, Bijbaan, Studeren en Verkeer en vervoer. Het doel van het programma is het vergroten van kennis van de overheidswereld, digitale informatievaardigheden, mediawijsheidcompetenties en de woordenschat. In het programma wordt individueel werken afgewisseld met momenten van klassikale interactie.
 • Duh! Spreekbeurt
  Duh! Spreekbeurt is een interactief multitouch e-book dat kinderen op een vlotte manier helpt bij het voorbereiden van een spreekbeurt. In het boek wordt ingegaan op het kiezen van een origineel onderwerp (inclusief 199 suggesties), zoeken naar informatie in de bibliotheek en op het internet, het ordenen van informatie en het oefenen voor een spreekbeurt. De teksten in het boek worden ondersteund door korte filmpjes waarin wordt uitgelegd hoe je plaatjes kunt zoeken op internet, hoe de catalogus van de bibliotheek werkt en hoe je een woordspin maakt. Daarnaast zijn in het boek ook andere praktische tips en trucs te vinden.
 • Een schat aan informatie
  In dit werkboek leren kinderen vaardigheden die ze nodig hebben voor het maken van spreekbeurten, werkstukken en presentaties. In het eerste deel leren leerlingen informatie zoeken, selecteren en gebruiken. Daarbij komen diverse informatiebronnen aan bod, van websites en kranten tot musea en encyclopedieën. Het tweede deel gaat over het maken van een samenvatting en wat daarvoor belangrijk is: inzicht in tekstopbouw, het selecteren van informatie uit een tekst en het onderscheiden van hoofd- en bijzaken. In het laatste deel worden leerlingen stap voor stap begeleid bij het maken van een werkstuk over een eigen onderwerp en kunnen ze de geleerde vaardigheden direct toepassen.
 • FF Zoeken!
  Het SchoolTV programma FF Zoeken bestaat uit zes afleveringen die gratis online te bekijken zijn, maar ook te koop op DVD. Kinderen leren bewust omgaan met media en informatiebronnen. Ze worden gestimuleerd zelfstandig binnen diverse bronnen op zoek te gaan naar een onderwerp of vraag. Ook leren ze dit proces verwerken in een verslag. In de eerste vier afleveringen van FF Zoeken! zetten twee kinderen een spannende speurtocht op touw. Hiervoor maken ze een stappenplan, doen ze aan bronnenonderzoek en schrijven ze een verslag. In de laatste twee delen van de serie is te zien hoe een groep kinderen deze vaardigheden toepast. Het is een vakoverschrijdend project dat gebruikt kan worden voor Nederlands, wereldoriëntatie, natuuronderwijs, mediaeducatie en kunstzinnige oriëntatie.
 • Geheim Agent A.A.P.
  Geheim Agent A.A.P. brengt kinderen op een leuke en educatieve manier in aanraking met informatievaardigheden. De kinderen spelen het grappige online avontuur ‘Geheim Agent A.A.P en de Gekwelde Kwal’ en de docent of ouder krijgt een eerste indruk van hun informatievaardigheden. De kinderen hoeven gedurende het spel slechts 20 vragen te beantwoorden. Het spel behandelt de onderwerpen 'formuleren van de zoekvraag', 'bepalen van de zoekstrategie', 'selecteren en beoordelen van informatie' en 'presenteren van informatie'. De quiz is geschikt voor PC’s en Tablets. Eind 2016 is in het kader van de Week van de Mediawijsheid een nieuw spelavontuur uitgebracht, 'Geheim Agent A.A.P. en de geheimen van Lollywood'. In dit nieuwe spel staat de betrouwbaarheid van het nieuws (wat is echt en wat is nep) centraal.
 • Google Search Education
  Google Search Education bestaat uit verschillende gratis lesmaterialen die binnen het hoger en voortgezet onderwijs ingezet kunnen worden om te leren zoeken met de Google zoekmachine. Google heeft een compleet lesplan opgesteld dat bestaat uit een lessenpakket zoekvaardigheden op drie verschillende niveaus, het online zoekspel ‘A Google a Day’ en verschillende webinars en live trainingen over zoekvaardigheden. Alle lessen zijn in het Engels.
 • Ik schrijf… Verslagen
  Met het boek Ik schrijf… Verslagen leren leerlingen uit groep 5 en 6 wat verslagen zijn, welke soorten verslagen bestaan en hoe verslagen geschreven worden. Aan bod komen onder andere het bepalen van het onderwerp, het zoeken van feiten en afbeeldingen, het verzamelen van informatie en structuur geven aan de inhoud. Leerlingen krijgen ook schema’s aangereikt voor bijvoorbeeld brainstormen en mindmapping. Tevens wordt veel aandacht besteed aan taal en schrijfstrategieën. Achterin het boek staan hulpmiddelen aangereikt in de vorm van tips voor het schrijven van verslagen, een verklarende woordenlijst en verwijzingen naar relevante boeken en websites. Het geleerde wordt geoefend door middel van kleine opdrachten en het schrijven van een eindverslag.
 • Jouw Zoekmachine - lessen zoekvaardigheden
  Jouw Zoekmachine is een internet zoekmachine voor kinderen die rekening houdt met het leesniveau van het kind. De makers van Jouw Zoekmachine hebben voor het basisonderwijs tevens een serie lessen zoekvaardigheden ontwikkeld die aansluiten bij verschillende methodes voor de zaakvakken. Het gaat om de methodes Argus Clou, Brandaan, Speurtocht, Tijdstip en Wijzer door de tijd. De lessen. De lessen bevatten zoeksuggesties en aanwijzingen voor de leraar en opdrachten voor de groepen 5 tot en met 8.
 • Leerlijn Mediawijsheid van Bibliotheek Zuidoost Fryslân
  De doorgaande Leerlijn Mediawijsheid van Bibliotheek Zuidoost Fryslân voor groep 5 t/m 8 bestaat uit een verzameling lessen. Iedere les is ook afzonderlijk beschikbaar en kan los van de leerlijn ingezet worden als aanvulling op het curriculum. In de lessen ‘Slimmer zoeken’ leren leerlingen in groep 5 en 6 welke bronnen er zijn om informatie te zoeken en hoe hier slim gebruik van te maken. In de lessen voor groep 7 en 8 staat Google centraal en leren leerlingen de betrouwbaarheid beoordelen. In de les ‘Biebs vs Google’ leren leerlingen informatie- en zoekvaardigheden toepassen op zowel klassieke als digitale informatiebronnen.
 • LerenDoenMaken
  Met LerenDoenMaken wordt gewerkt aan de ontwikkeling van toekomstgerichte vaardigheden, waaronder informatievaardigheden. Op de website worden opdrachten aangeboden die gekoppeld zijn aan verschillende thema’s. Met name in de thema’s Leraar/instructeur, Journalist/schrijver en Filmmaker/fotograaf worden informatievaardigheden toegepast. In iedere opdracht komt een andere ICT toepassing aan bod, zoals een online tool of computerprogramma. De opdrachten zijn flexibel inzetbaar en leerlingen kunnen er ook zelfstandig mee aan de slag. Leerkrachten krijgen na registratie een eigen pagina waarop ze de voortgang van hun leerlingen kunnen volgen.
 • Lespakket Mediavaardig
  Mediavaardig is een lespakket voor groep 5 t/m 8 dat uit twee online spellen en twee lesfilms bestaat. In de spellen worden leerlingen in een verhaal rondom een onderzoeksschip uitgedaagd om opdrachten te volbrengen. Om problemen op te lossen moeten leerlingen hun informatievaardigheden inzetten. Bij de spellen horen leskisten met attributen, boeken en sheets. In de spellen is een balans aangebracht tussen opdrachten waarin informatievaardigheden moeten worden ingezet en opdrachten waarin iets (fysiek) ondernomen moet worden. In de lesfilm ‘Nieuws’ wordt het proces van nieuwsproductie uitgelegd. De lesfilm ‘Reclame’ geeft leerlingen meer inzicht in de werking en achtergronden van reclame. Beide lesfilms zijn ingedeeld in vier hoofdstukken waar verwerkingsopdrachten aan gekoppeld zijn.
 • Lessenreeks informatievaardigheden vo
  De lessenreeks informatievaardigheden vo van Cubiss is een doorgaande leerlijn voor leerjaar 1 t/m 3. Het lesmateriaal is gebaseerd op een nieuw model voor het oplossen van informatieproblemen dat Cubiss heeft ontwikkeld. Het nieuwe model borduurt voort op het Big-6-model, maar houdt meer rekening met nieuwe en sociale media. De lessen zijn ingedeeld in de thema's vinden, verwerken en delen. Leerlingen werken aan de negen competenties exploreren, zoeken, beoordelen, bewaren, afschermen, diëten, verbeelden, presenteren en bijdragen. De lessenreeks wordt digitaal aangeboden en is geschikt voor gebruik op het digibord.
 • Lessenreeks mediawijsheid en leesplezier
  'De lessenreeks mediawijsheid bestaat uit zes thema's verspreid over de acht leerjaren van het basisonderwijs. De thema's zijn: Reclame, Nieuws, Creatie, Respect, Privacy en Onderzoek. Elk thema bestaat uit zes losse lessen. Deze lessen zijn toegespitst op verschillende vakken die al op het lesrooster staan, zodat het thema eenvoudig binnen het onderwijs vormgegeven kan worden. De lessen zijn concreet en tegelijkertijd flexibel, zodat docenten iedere les naar eigen inzicht kunnen aanpassen. Elk jaar bereiken leerlingen een bepaald niveau, gebaseerd op het competentiemodel van Mediawijzer.net. Voor het voortgezet onderwijs heeft Cubiss ook een lessenreeks Mediawijsheid ontwikkeld die aansluit op deze lessenreeks voor het po.
 • Media Makkers
  Media Makkers leert kinderen vaardigheden die zij nodig hebben om media en commerciële omgevingen te kunnen interpreteren en kritische en bewuste mediagebruikers te worden. Het is een interactieve, kortlopende methode bestaande uit een docentenhandleiding, leerlingenbladen en opdrachten. Leerlingen moeten de opdrachten deels thuis maken. Het lesmateriaal is ingedeeld in de modules mediabewustzijn, mediabegrip, mediahouding en mediagedrag. In module 4 leren kinderen hoe zij informatie kunnen opzoeken, selecteren, vergelijke en filteren.
 • Media Masters Club
  'De MediaMasters Club biedt het gehele schooljaar door MediaMissies en opdrachten voor leerlingen uit groep 7 en 8. Om de twee maanden ontvangen docenten nieuwe opdrachten rondom een specifiek en actueel thema dat te maken heeft met media en mediawijsheid. Informatievaardigheden zijn een onderdeel van de opdrachten en komen in ieder thema voor. In sommige thema's beperken informatievaardigheden zich tot enkele zoekvragen, in andere thema's worden echter uitgebereide onderzoeksopdrachten aangeboden. Ieder thema bestaat uit een introductie film, multiple choice vragen, een doe-opdracht, een discussiestelling en een thuisopdracht. Bij ieder thema zijn ook verdiepingsopdrachten. beschikbaar.
 • Media Rijbewijs
  De lesmethode Social Media Rijbewijs bestaat uit tien klassikale lessen ondersteund door een digitale leeromgeving. Aan de hand van praktische opdrachten worden leerlingen zich bewust van de werking van internet en sociale media en leren zij deze media veilig en doelgericht gebruiken. Les 6 besteedt aandacht aan het verbeteren van informatievaardigheden. In deze les wordt de werking van zoekmachines toegelicht en gaan leerlingen aan de slag met zoekopdrachten met het Stappenplan Zoeken op Internet. Ook in andere lessen komen aspecten van informatievaardigheden aan bod, zoals websites beoordelen en presenteren.
 • Media Wijsneus
  De leerlijn ‘Media Wijsneus’ bestaat uit twaalf klassikale lessen waarin aandacht wordt besteed aan mediawijsheid en informatievaardigheden. De lessen over mediawijsheid worden klassikaal gegeven. De leerlingen doen individueel kennis op en maken opdrachten in de digitale leeromgeving. Daarnaast zijn er klassikale (reflectie)momenten ingebouwd, o.a. aan het begin en het einde van de les. De lessen over informatievaardigheden kunnen zelfstandig worden doorlopen in de digitale leeromgeving. De lessen informatievaardigheden bestaan uit de volgende onderwerpen: online zoeken en auteursrecht & portretrecht.
 • Mediabegrip
  Mediabegrip is een online lesmethode voor mediawijsheid. Elke twee weken ontvangen docenten twee nieuwe PowerPoint lessen die gebaseerd zijn op de actualiteit en gericht op media. De lessen zijn bedoeld als leidraad om, aan de hand van actuele onderwerpen, met leerlingen in gesprek te gaan over mediawijsheid. Iedere nieuwe les sluit aan bij een aantal competenties van mediawijsheid, waaronder. Sommige lessen zijn in dat kader gericht op informatievaardigheden.
 • Medialogica in de klas
  Medialogica in de klas is een serie filmpjes over de werking van de media en de wijze waarop de media de werklijkheid kleuren. Bij iedere film hoort een handleiding voor de docent met opdrachten voor de leerlingen. In twee films die onderdeel zijn van deze serie wordt onder andere aandacht besteed aan informatievaardigheden. Dit zijn de films 'Heel Holland Zoekt' en 'Aanrijding of Aanslag'. In de overige films komen diverse andere aspecten van mediawijsheid aan bod.
 • MediaMatch: the Game
  Leerlingen worden in een verhaal rondom een onderzoeksschip uitgedaagd om één van de vier personages op het schip te helpen. Ze kiezen in een groepje het personage dat bij hen past. Om verschillende problemen op te lossen moeten ze informatievaardigheden inzetten. Bij het spel hoort een leskist met attributen, boeken en sheets. Om het spel voor alle leerlingen spannend te laten zijn is er een balans aangebracht tussen opdrachten waarin informatievaardigheden moeten worden ingezet en opdrachten waarin iets (fysiek) ondernomen moet worden. De mate waarin de kinderen leren orienteren, zoeken, vinden, beoordelen en verwerken hangt mede af van de uitleg, begeleiding en bespreking van de docent/mediacoach rondom het spel. In het najaar van 2015 wordt ook een spel voor groep 6 en 7 uitgebracht.
 • Mediaspoor
  Mediaspoor is een doorlopende leerlijn media-educatie en cultuur voor groep 1 t/m 8. De lespakketten voor de verschillende groepen sluiten op elkaar aan en vormen samen een doorlopende leerlijn waarmee de basis wordt gelegd voor mediawijze leerlingen. Lokale cultuuraanbieders (waaronder de bibliotheek) spelen een belangrijke rol in Mediaspoor. Elke module bevat een les van een regionale cultuuraanbieder: bibliotheek, kunstenaar, archief etc.die elk vanuit hun eigen expertise laten zien hoe media gebruikt worden om een verhaal te vertellen. De leerlijn vormt een basis voor de kritisch media-gebruiker, die bronnen op zijn waarde heeft leren schatten.
 • Mediawijs met Kidsweek in de Klas
  Mediawijs met Kidsweek in de Klas is een digitale methode voor mediawijsheid in het basisonderwijs. Per schooljaar zijn er tien digitale lessen waarin telkens één van de tien competenties van Mediawijzer.net wordt behandeld. Aan het begin van iedere maand wordt er een les in de digitale leeromgeving klaargezet. Middels een klassikale digibordles en digitale verwerkingsopdrachten, die ook printbaar zijn, leren leerlingen de regels en vaardigheden om op de juiste manier met (nieuwe) media om te gaan. De verwerkingsopdrachten worden op twee niveaus aangeboden: niveau 1 voor groep 5/6 en niveau 2 voor groep 7/8. De maandelijkse lessen worden afgestemd op de actuele ontwikkelingen.
 • Mediawijs!? Jong en bewust op internet
  In het boekje Mediawijs!? staan veel tips over sociale netwerken, surfen op internet, chatten, googelen, bloggen en omgaan met de mobiele telefoon. Op deze manier leren jonge kinderen omgaan met de nieuwe media. Het boekje bevat korte hoofdstukjes en veel illustraties. De informatie in deze ongewijzigde heruitgave is alweer enigszins achterhaald. Zo wordt Hyves regelmatig genoemd en wordt het inmiddels ouderwetse woord gsm gebruikt. Een bruikbare uitgave waarin het omgaan met sociale media op een relativerende manier, met humor en een knipoog, behandeld wordt.
 • My Life Story
  My Life Story is een semi-digitale lessenserie over informatievaardigheden voor het voortgezet onderwijs. De leerlingen leren informatiebronnen benoemen en gebruiken en informatie zoeken aan de hand van een vaste zoekmethode, het zoekblad. Stapsgewijs worden de leerlingen zich bewust van verschillende informatiebronnen. Ze leren welke bronnen er zijn en hoe ze die kunnen gebruiken. De lessenserie is flexibel inzetbaar bij een vak naar keuze van de docent. De oefeningen kunnen inhoudelijk aangepast worden aan een onderwerp dat beter aansluit bij het gekozen vak of project.
 • Nationaal Media Paspoort
  Nationaal Mediapaspoort is een doorlopende leerlijn media empowerment voor groep 1 t/m 8. Het unieke van het Nationaal Media Paspoort programma is dat het niet alleen kennis over media overdraagt, maar dat het tevens een beroep doet op de individuele beleving (voelen) van media, op de motivatie (willen) en de strategie/het gedrag (doen) van kinderen om slim met media om te gaan. Daarom wordt niet over mediawijsheid gesproken, maar over media empowerment. Het lesmateriaal is ingedeeld in zeven thema's. In het thema 'Maak goede keuzes' komen informatievaardigheden aan bod. In het schooljaar 2017/2018 wordt lesmateriaal voor groep 1 t/m 7 aangeboden. Voor groep 8 wordt voorlopig doorverwezen naar alternatief lesmateriaal totdat de lessen uit Nationale Mediapaspoort beschikbaar worden. De uitgever verwacht dat dit in het schooljaar 2018/2019 zal gebeuren.
 • Nationale Jeugdkrakercompetitie
  ?De Nationale Jeugdkrakercompetitie is een jaarlijkse landelijke internet zoekwedstrijd voor leerlingen uit de groepen 7 en 8. In teamverband werken zij 5 competitieronden lang aan 5 vragen per week. Door mee te doen aan de wedstrijd leren kinderen zelfstandig te zoeken op het web en leren ze internet te gebruiken als informatiebron voor het maken van werkstukken.
 • Nepnieuws
  In het lespakket Nepnieuws wordt aan de hand van drie documentaires geanalyseerd hoe journalisten en nieuwsmakers onze beeldvorming beinvloeden over de wereld waarin wij leven. Aan ieder documentaire zijn verwerkingopdrachten gekoppeld, waaronder groepsdiscussies, die leerlingen leren om kritisch naar het nieuws te kijken. Ook krijgen zij handvaten om nepnieuws beter te kunnen herkennen.
 • NieuwsMakers
  Met het lespakket de NieuwsMakers leren de leerlingen, onder begeleiding van de leerkracht, zelf nieuws maken en publiceren in hun eigen online nieuwsmedium: de Nieuwstool. In tien lessen doorlopen de leerlingen het proces van nieuwsgaring. Ze leren over de verantwoordelijkheid die je als journalist hebt om andere burgers te informeren tot het daadwerkelijk filmen, schrijven of fotograferen van een nieuwsitem. Daarnaast leren zij – door analyses van zelf gevonden nieuwsuitingen – kritisch te kijken naar nieuwsmedia en krijgen ze meer vat op de betrouwbaarheid van bronnen. Het lespakket bevat ook verdiepingsopdrachten en een draaiboek voor het presenteren van de nieuwsproductie aan de ouders. Dit lespakket kan goed worden gebruikt in combinatie met De Nieuwsservice van Nieuws in de Klas.
 • Op Expeditie
  Op Expeditie is een doorgaande leerlijn voor groep 5 t/m 8 voor het maken van spreekbeurten en werkstukken. Leerlingen leren informatie selecteren, ordenen, interpreteren en verwerken. De leerlijn bestaat uit vier niveau’s. Op elk niveau doorlopen leerlingen de zes stappen voor het oplossen van informatievraagstukken die gebaseerd zijn op de Big6. De methode is flexibel inzetbaar. De leerkracht kan zelf bepalen in welk jaar en op welk moment in het curriculum hij met Op Expeditie start. Per leerjaar kan een niveau worden behandeld, maar de stof kan ook in één jaar op verschillende niveaus worden ingezet. Naast het lesmateriaal is er een website voor leerlingen met extra informatie bij de verschillende stappen in de vorm van filmpjes. Daarnaast biedt de website inspiratie voor onderwerpen bij het maken van werkstukken en spreekbeurten.
 • Persvrijheid
  Met het lespakket Persvrijheid gaan leerlingen actief aan de slag met nieuws en leren over persvrijheid, censuur, pluriformiteit en vrijheid van meningsuiting. Leerlingen worden geprikkeld zelf na te denken over deze onderwerpen, en hierover betogen te schrijven en te debatteren met hun medeleerlingen. De lessen kunnen worden afgesloten met de Roadshow Persvrijhied, een debat waarvoor journalisten en andere gasten worden uitgenodigd.
 • Presenteren is leren
  In Presenteren is Leren staat het werken aan presentaties met behulp van moderne media centraal. Het pakket bestaat uit een set stappenkaarten rondom verschillende thema's. De verschillende stappen sturen het proces van informatie verzamelen, verwerken en omzetten in een presentatie met tekst, beeld en eventueel geluid maar geven kinderen ook de vrijheid met eigen vragen tot eigen antwoorden te komen. Bij de Presenteren is Leren series 1, 2, 3 en 4 zijn per serie en bij het merendeel van de kaarten korte filmpjes uit de Schooltv en Teleblik filmarchieven geselecteerd , zodat leerlingen zich ook met film gericht kunnen verdiepen in het thema. Het filmmateriaal sluit nauw aan bij het kaartthema en is speciaal geselecteerd om voorkennis te stimuleren bij de leerling. De toegang tot de geselecteerde Schooltv-filmpjes is gegarandeerd. Voor de Teleblikfilmpjes moet de school een abonnement hebben.
 • Slim zoeken op internet
  In Slim zoeken op internet worden tips en adviezen gegeven om sneller en betere zoekresultaten te krijgen bij het gebruik van Google en andere zoekmachines en websites. Slim zoeken is niet alleen geschikt voor kinderen, maar voor iedereen die iets meer wil weten van zoekmachines en internetinformatie. Mediawijzer.net raadt het boek dan ook aan voor leerkrachten die hun eigen vaardigheden willen bijspijkeren. Het boek is ook geschikt als naslagwerk in de klas of als aanvullend lesmateriaal. De hoofdstukken uit Slim Zoeken kunnen in lesvorm worden gecombineerd met opdrachten. Een digitale serie Slim Zoeken inclusief leerlijn is in ontwikkeling.
 • Slimmer zoeken en vinden
  Het project Slimmer zoeken en vinden maakt leerlingen uit groepen 6 en 7 wegwijs in de wereld van informatie. Het project bestaat uit een voorbereidende les in de klas en een les in de bibliotheek. Leerlingen leren informatievaardigheden voor het maken van een werkstuk, spreekbeurt of boekbespreking. Voorafgaande aan het bibliotheekbezoek ontvangt de docent een werkboek voor de leerlingen. In de klas werken de leerlingen met behulp van het werkboek aan allerlei opdrachten waarmee ze doelbewust en efficiënt informatie leren zoeken, selecteren en verwerken. Daarbij komen verschillende bronnen aan bod, zoals (woorden)boeken, kranten, tijdschriften, atlassen en het internet.
 • Speurtocht door de krant
  In Speurtocht door de krant gaan leerlingen aan de hand van opdrachten in de werkkrant op zoek naar verschillende soorten informatie die een krant biedt. De leerlingen zoeken moeilijke woorden en hun betekenissen op en kijken naar foto’s, interviews, artikelen over binnenlands en buitenlands nieuws. Ook bedenken ze vragen bij een sportinterview. Ze leren dus hoe een krant in elkaar zit en waar ze welke informatie kunnen vinden.
 • Sterren dansen op de sites
  In de les Sterren dansen op de sites leren leerlingen websites beoordelen aan de hand van drie criteria: aantrekkelijkheid, betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. In groepjes van 4/5 personen beoordelen de leerlingen vijf websites door er per criterium 1 tot 5 sterren aan toe te kennen. Na overleg vullen ze hun oordeel in op het bijgeleverde werkblad. Vervolgens worden alle beoordelingen klassikaal gepresenteerd en besproken. De website met de hoogste scores is de winnaar. Deze les is gemaakt door de Gouden @penstaart, die om de twee jaar prijzen uitreiken voor de beste online content gemaakt voor en door kinderen.
 • Stichting Nieuws in de Klas
  Met De Nieuwsservice kunnen nieuwsmedia ingezet worden als lesinstrument voor taalvaardigheid, mediawijsheid en burgerschap. Het lesmateriaal bestaat uit een kosteloos abonnement op een breed scala aan nieuwsbladen, bijbehorende lessuggesties en verschillende oefenboekjes. Leerlingen werken aan hun woordenschat en oefenen met begrijpend lezen. Bovendien raken ze vertrouwd met de actualiteit en bevordert het werken met nieuws hun algemene ontwikkeling. In de lessen wordt ook aandacht besteed aan het zoeken en verwerken van informatie. Leerlingen worden zich bewust van verschillende nieuwsbronnen en leren verschillende functies van nieuws onderscheiden, kritisch naar het nieuws kijken en bepalen of de informatie betrouwbaar is. Docenten kunnen het lesmateriaal naar eigen inzicht toepassen in het curriculum.
 • Terug naar de bron: de doorgaande lijn
  Terug naar de Bron: de doorgaande lijn is een doorgaande lijn voor klas 1 tot en met 4 van vmbo (bb, kb en tl). Hierin staat bronnenonderzoek centraal. De leerlijn beslaat een blokuur per leerjaar waarin leerlingen aan de slag gaan met het zoeken, vinden en verwerken van informatie. De leerdoelen en de opzet van de lessen staan per leerjaar vast. De onderwerpen van de opdrachten zijn aan te passen aan een specifiek vak of project. Biblionet Groningen verzorgt de op maat gemaakte lessen in de vorm van weblogs
 • The Web We Want
  The Web We Want is een lessenreeks waarin het gebruik van online media en technologieën voor het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden en actief burgerschap centraal staan. De lessenreeks hoort bij het in 2013 gepubliceerd handboek The Web We Want. De lesplannen zijn ontwikkeld door leraren uit heel Europa en zijn ook beschikbaar in alle Europese talen, waaronder Nederlands. Het onderdeel 'Informatie is geen kennis' gaat hoofdzakelijk over Informatievaardigheden.
 • Tumult in de brugklas/tweede klas - Studievaardigheden
  Tumult Studievaardigheden is een doorlopende leerlijn voor de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs (in jaar 18/19 volgen nieuwe uitgaves voor de 3de klassen). In het lespakket wordt aandacht besteed aan: plannen, leerstrategieën, informatievaardigheden, mondeling presenteren, schriftelijk presenteren, samenwerken en reflecteren. Leerlingen krijgen handvatten om succesvoller en efficiënter te kunnen studeren. Het lesmateriaal bestaat uit drie onderdelen: oefenmateriaal, ondersteunende informatie en meesterproeven. Het materiaal is beschikbaar in gedrukte vorm en in een digitale werkomgeving.
 • Tumult op de basisschool
  Met het lespakket Tumult op de basisschool ontwikkelen leerlingen van groep 7 en 8 studievaardigheden ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs. In het lesmateriaal is uitgebreide aandacht voor plannen, leerstrategieën en informatievaardigheden. Ook wordt aandacht besteed aan het kiezen van een nieuwe school en de overgang naar de brugklas. Het lesmateriaal bestaat uit oefenopdrachten en ondersteunende informatie. Ook zijn er extra opdrachten op twee verschillende niveaus voor verbreding en verdieping en thuisopdrachten voor ouderbetrokkenheid. De lessen zijn flexibel inzetbaar en kunnen in één leerjaar behandeld worden of worden verdeeld over groep 7 en 8. Het lespakket is gebaseerd op de kerndoelen en leerlijnen voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs zoals vastgesteld door het SLO. In het lespakket is er specifieke aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden, zoals informatievaardigheden, samenwerken, kritisch denken en problemen oplossen.
 • Voorbeeldlessen en inspiratielessen uit de Workshop Informatievaardigheden voor leerkrachten
  In de online Workshop Informatievaardigheden voor leerkrachten leren docenten stapsgewijs wat informatievaardigheden zijn en hoe ze met eigen leerlingen aan de slag kunnen. De workshop bevat twee uitgebreide voorbeeldlessen en vier lesideeën die leerkrachten kunnen gebruiken voor de invulling van lessen informatievaardigheden voor leerlingen. In de lessen voor leerlingen kunnen ze ook gebruik maken van bepaalde onderdelen van de workshop voor leerkrachten, zoals de uitleg van het 'Big 6' model. Leesconsulenten kunnen de complete workshop ook gebruiken ter ondersteuning van de professionalisering van leraren of ten behoeve van eigen professionele ontwikkeling op het vlak van informatievaardigheden.
 • Webdetective
  Webdetective is een online toepassing waarmee leerlingen leren hoe je kritisch naar informatie kijkt, hoe je de juiste vragen stelt en hoe je optimaal gebruik kunt maken van onder andere Google. Daarnaast wordt de opgedane kennis direct in de praktijk gebracht met behulp van een internetspeurtocht. Het lesmateriaal is ingedeeld in vier onderdelen: oriënteren op een onderwerp en goede vragen formuleren, kritisch naar websites kijken en bronnen controleren, informatie zoeken en informatie vinden.
 • Webkwesties
  Een Webkwestie is een onderzoeksgerichte opdracht waarbij de informatie, in ieder geval voor een flink deel, afkomstig is uit bronnen op internet. Een Webkwestie gaat verder dan het zoeken van een antwoord op een vraag. De leerlingen gaan met een vraagstelling aan de slag en moeten de verworven informatie omzetten in een product. Dit product kan een oplossing voor een probleem zijn, maar ook een ontwerp voor een poster of het maken van een maquette.
 • Zoeken op internet
  In de lessen Zoeken op internet komen vrijwel alle stappen van informatievaardigheden aan bod. Leerlingen leren een goede zoekvraag opstellen, online zoekmachines gebruiken, de betrouwbaarheid van zoekresultaten beoordelen en een correcte bronvermelding maken. Afsluitend wordt het geleerde toegepast door het maken van een eindwerkstuk. Leerlingen kunnen ook zelfstandig met dit lesmateriaal aan de slag, bijvoorbeeld als huiswerkopdracht.
 • Zoekprof
  Zoekprof helpt internetgebruikers met informatie over slim zoeken op internet. De site bevat veel praktische informatie over efficiënt zoeken, links naar handige sites en alles over de werking van zoekmachines. Ook biedt Zoekprof internetgebruikers een geavanceerde en anonieme meta-zoekmachine waarmee eenvoudig complexere zoekopdrachten kunnen worden gevonden. Zoekprof is bedoeld voor iedereen die meer te weten wil komen over zoeken op internet. Vo leerlingen kunnen Zoekprof gebruiken als extra naslagwerk voor het vergroten van hun zoekvaardigheden.


Vorige pagina