Bibliotheken in Groningen

Op deze pagina zijn alle bibliotheken opgenomen met een ISIL-code en een locatiecode van het bibliotheeksysteem dat in gebruik is. Ontbreekt een vestiging, neem dan contact op met de Provinciaal Servicemanager.

Bibliotheek 3.0De fysieke bibliotheek was primair ingericht rondom de leenfunctie. Acht jaar geleden, toen de uitleningen steeds meer terugliepen, introduceerde Biblionet Groningen het zogenoemde retailconcept. Hiermee kreeg de traditionele uitleenbibliotheek een impuls en sloot deze meer aan bij de moderne consument.
Anno 2018 vervult de bibliotheek een bredere maatschappelijke functie en kijken we verder dan alleen de leenfunctie. Het uitlenen blijft voorlopig bestaan, maar is een te beperkte kijk op de bibliotheek van nu.

De fysieke bibliotheek wordt herzien en verbreed en moet aansluiten bij actuele thema’s als persoonlijke ontwikkeling, ontmoeting en sociaal domein.

Vanuit de vijf wettelijke kernfuncties en de visie van Biblionet Groningen zijn we in de provincie Groningen bezig om de vestigingen om te vormen naar een hernieuwd concept: Bibliotheek 3.0. (Landelijke) pilots hiervoor zijn ingericht in Appingedam en Veendam, als onderdeel van de innovatieagenda van SPN, waarin we samen met Rijnbrink trekker en moderator zijn van de community Bibliotheek 3.0.

Het basisconcept voor Bibliotheek 3.0 is ontwikkeld door SVT Branding & Design group, en is toepasbaar voor alle bibliotheken in Nederland. Globaal komt het neer op vijf nieuwe clusters, die terug te vinden zijn in de fysieke bibliotheek. Per bibliotheek kan de omvang van deze clusters verschillen. Het gaat om:
• Media en innovatie
• Taal en studie
• Kunst en Cultuur
• Leven en genieten
• Kidszone

De centrale plek is de ‘stamtafel’, het hart van ontmoeting en verbinding.

Locatie contactgegevens

De Mudden 18
9747AW  GRONINGEN
Telefoon: 0885061911
E-mail: info@biblionetgroningen.nl

Openingstijden

Maandag09:00 - 17:00 uur
Dinsdag09:00 - 17:00 uur
Woensdag09:00 - 17:00 uur
Donderdag09:00 - 17:00 uur
Vrijdag09:00 - 17:00 uur

Extra contactgegevens

Contactgegevens

Naam: 

Jacqueline Roelofs
Toegankelijk voor personen met een beperking: 
Onbekend


Vorige pagina