G!DS-trajecten in Overijssel

Voor G!DS-trajecten in Overijssel is Rijnbrink het centrale aanspreekpunt. Rijnbrink ondersteunt de bibliotheken bij het uitvoeren en implementeren van G!DS-trajecten en onderhoudt de contacten met de accountmanagers en projectleiders van G!DS-trajecten in de provincie. Daarnaast draagt ze als beheerder van provinciale en bovenlokale organisaties zorg voor de invoering van regionale G!DS-informatie en vormt ze een schakel tussen lokale projecten en het landelijk servicemanagement.

Sociaal domein

Oldenzaal www.onshelptons.nl (Wowww)

 

Cultuur, onderwijs

Onderwijsproducten Overijssel www.bibliowijzeroverijssel.nl (AppSoftware)


Provinciaal Service Manager
 

Anita van Lierop 
E: anita.vanlierop@rijnbrink.nl