G!DS-trajecten in Overijssel

Voor G!DS-trajecten in Overijssel is Rijnbrink het centrale aanspreekpunt. Rijnbrink ondersteunt de bibliotheken bij het uitvoeren en implementeren van G!DS-trajecten en onderhoudt de contacten met de accountmanagers en projectleiders van G!DS-trajecten in de provincie. Daarnaast draagt ze als beheerder van provinciale en bovenlokale organisaties zorg voor de invoering van regionale G!DS-informatie en vormt ze een schakel tussen lokale projecten en het landelijk servicemanagement.

Sociaal domein

Deventer http://www.deventerwijzer.nl (Elkander)
Hardenberg socialekaart.bibliotheekhardenberg.nl/ (AppSoftware)
Hengelo www.informatiewijzerhengelo.nl (Exxtra)
Kampen www.kamperkompas.nl   (Elkander)

 

CentrumJeugd en Gezin (CJG)

CJG Kampen www.cjgkampen.nl (Elkander)

 

Cultuur, onderwijs

Onderwijsproducten Overijssel www.bibliowijzeroverijssel.nl/ (AppSoftware)
Cultuur Vechtdal www.cultuurkoepelvechtdal.nl (AppSoftware)