Contractgegevens wijzigen - beheer

Hier worden de verschillende beheerrechten van de organisatie vastgelegd.

  • Gebruikersaantallen: leg het maximaal totaal aantal gebruikers vast (Max. aantal gebruikers). Leg ook vast hoeveel gebruikers er van elke rol mogen zijn. 
  • Controle frequentie: elke organisatie is verplicht zijn gegevens minimaal 1 x per half jaar (26 weken) te controleren. Standaard staat 26 weken ingesteld, maar een kortere tijd is ook mogelijk.

Submenu: Widget Contractgegevens
Contractgegevens wijzigen  |  Afspraken  |  Algemeen  |  Beheer  |  Overnemen