Verwijderen accountmanagers

 

Verwijderen accountmanagers uit G!DS:

Ga naar de Widget gebruikers, kies de gebruiker die je wilt verwijderen en kies verwijderen:

Waarschuwingsscherm verschijnt. Kies ja


Een overzicht met alle contracten van deze accountmanager verschijnt.Afhankelijk van het aantal organisaties of beheerclusters waaraan deze accountmanager gekoppeld is kies je voor het potloodje of voor het pijltje.

Wijziging accoutmanager
Ga naar...
  1. Kies  wanneer de accountmanager beheerder is van een beperkt aantal organisaties (bijv. minder dan 10) . Met uitzondering van beheerclusters daar deze zelf meerdere contracten onder zich hebben.  Het potloodje genereert een overzicht van andere onder deze organisatie vallende accountmanagers.Door een andere accountmanager te kiezen kunnen de rechten overgedragen.


Pas wanneer alle contracten overgedragen zijn kan de gebruiker verwijderd worden.

 

2. Kies  wanneer de accountmanager meer dan 10 contracten  heeft of wanneer er sprake is van beheerclusters.

     In de contractenwidget selecteer je contracten vallend onder desbetreffende accountmanager en gaat dan naar “beheer       
     overdragen” en volg vervolgens de stappen zoals in de afbeeldingen is weergegeven.