Rollen en rechten


De mogelijke rollen in G!DS zijn:

Rol

Rechten

Voorwaarde verkrijgen rol

Redacteur

 • Gegevens incl. aanbod van eigen organisatie invoeren en beheren
 • Kan niet bij de contractuele onderdelen van de organisatie.
 •  Mag altijd, mits werkzaam voor de betreffende organisatie
 • Een bestaande G!DSgebruiker kan ook toegevoegd worden aan een organisatie die buiten zijn beheer valt om zo toch die organisatie (mee) te kunnen beheren

Accountmanager

 • Beheert en is verantwoordelijk voor onderliggende organisaties.
 • Mag nieuwe contracten (dus nieuwe organisaties) aanmaken.
 •  Basiscursus accountmanagerstraining afgerond
 • Rol kan alleen worden toegekend door Provinciaal en Landelijk service management.

Beheerder

 • Gebruikers aanmaken en beheren
 • Basiscursus accountmanagerstraining afgerond
 • Rol kan alleen worden toegekend door Provinciaal en Landelijk service management.

Uitvoerbeheerder

 • Profielen aanmaken en beheren
 •  Profielentraining afgerond
 • Rol kan alleen worden toegekend door Landelijk service management.

n.b. iemand die zijn organisatie beheerd via de (aanmeld)formulieren, krijgt automatisch de rol "externe redacteur".

Je kunt een persoon aan meerdere organisaties toevoegen. Je bepaalt per organisatie de juiste rollen voor de persoon.