G!DS

Elke gemeente voorziet haar inwoners van informatie over een breed scala aan onderwerpen en thema’s. Van WMO en jeugd- en gezinszaken tot culturele activiteiten. Hiertoe is het nodig dat zij beschikken over alle relevante informatie over (lokale) organisaties en hun dienstverlening.

De Nederlandse openbare bibliotheken beheren een sociale en culturele kaart die in iedere gemeente beschikbaar is. De naam van deze sociale kaart is G!DS. G!DS is een landelijke database en bevat organisatiegegevens op het terrein van onder meer zorg, werk, onderwijs, cultuur en recreatie. G!DS-informatie wordt getoond om honderden verschillende websites van bibliotheken, gemeenten, provincies, zorgwijzers en culturele organisaties.

Op zoek naar een sociale kaart? Neem contact op met de contactpersoon van uw provincie. Deze persoon helpt u verder.

G!DS is een landelijk bibliotheekproduct en juridisch eigendom van de Vereniging van Openbare Bibliotheken. De organisatie is ondergebracht bij de Koninklijke Bibliotheek. In de lijn van de taakopdracht van de bibliotheken staat bij G!DS de betrouwbaarheid en kwaliteit van de informatie centraal.