Contracten

In de widget “Contracten” in G!DS, zijn alle organisaties te vinden die vallen onder jouw beheer. Elke organisatie bestaat in hoofdlijnen uit twee delen, wat je terugziet in de twee tabbladen Contract en Inhoud op het hoogste niveau:

  • In Contract leg je vast
    • wat de rechten en de plichten van de organisatie zijn,
    • wat de gebruikers van deze organisatie mogen en moeten, en
    • wat voor type de organisatie in zijn kern is.
  • In Inhoud leg je de inhoudelijke informatie vast