Contract wijzigen

Als accountmanager heb je het beheer over alle organisaties die in je werkgebied vallen. Alleen accountmanagers kunnen nieuwe organisaties aanmaken of contracten van onderliggende organisaties wijzigen. Het aanmaken van een organisatie doe je door een contract aan te maken.

In het contract is vastgelegd wat de rechten en plichten van de organisatie zijn (wat mag en moet een organisatie?). Met het aanmaken van een nieuw contract (= een nieuwe organisatie in G!DS invoeren), ga je de verplichting aan deze ook bij te houden.

Klik je op de Contract wijzigen knop, krijg je het volgende venster:

Dit venster bestaat uit vier onderdelen:

  1. Afspraken
  2. Algemeen
  3. Beheer
  4. Overnemen