Digisterker en Klik & Tik

G!DS aanbodsoort Cursus, activiteiten basisvaardigheden voor laaggeletterden, anderstaligen en niet-digivaardigen

Algemene tips

 • Vermeld de datum en tijd zo exact mogelijk (datum, tijd, vaste dag, periode), zonder ingevuld agendaveld wordt dit aanbod niet zichtbaar op de website voor de belastingdienst. Neem alleen de startdatum met begin- en eindtijd op in het agendaveld
 • Voer elke cursus in als nieuw aanbod in G!DS  
 • Beschrijf je aanbod zo compleet mogelijk. Denk aan: 
  • Wat bied je precies aan? Wat houdt de cursus in? 
  • Wees volledig in je aanmeldinformatie: moeten mensen zich aanmelden en hoe of is er een vrije inloop? 
  • Beschrijf je doelgroep: voor wie organiseer je het? Is iedereen welkom of alleen specifieke doelgroepen? 
  • Beschrijf wie er ingezet worden voor de cursussen. Werk je samen met andere maatschappelijke dienstverleners? 
  • Moeten cursisten iets specifieks meenemen?
  • Op welke dagen wordt de cursus gegeven

Velden die getoond worden op de website voor de Belastingdienst

 • Algemeen
  • Publieksnaam
  • Beschrijving
 • Contactgegevens van het aanbod (worden alleen getoond als er gekozen is voor Andere / eigen contactgegevens):
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bezoekadres
 • Bestanden
  • Logo
 • Voor wie?
  • Doelgroep
  • In welke regio
 • De activiteit
  • Soort aanbod
  • Onderdelen aanbod
  • Computeraanbod
  • Niveau cursus
  • Instapniveau deelnemers
  • Benodigde voorkennis en vaardigheden
 • Programma
  • Programma
  • Werkvorm
  • Toelichting werkvorm
  • Begeleiding door
  • Afronding
 • Datum en tijd
  • Agenda
  • Meerdaagse activiteit
  • Begin- en eindtijd bijeenkomsten meerdaagse activiteit
 • Prijzen
  • Kosten
 • Aanmelden en vervolgprocedure
  • Minimum aantal deelnemers
  • Maximum aantal deelnemers
  • Aanmelden en vervolgprocedure
  • Aanmeldformulier
  • Aanmelden via internet