Stap 2: Invoeren aanbod 

Om op websites te tonen wat er daadwerkelijk aangeboden wordt, moet in G!DS aanbod ingevoerd worden. Aanbod is alles wat een organisatie aanbiedt; producten, diensten, bijeenkomsten etc. In dit deel van de handleiding worden twee onderdelen behandeld: 

  1. Aanbod van de bibliotheek 
  2. Aanbod van andere partijen

Al dit aanbod wordt gebruikt voor de diverse digitale inclusiewebsites en hetinformatiepunt.nl

1. Aanbod van de bibliotheek 

Het is de bedoeling dat bibliotheekvestigingen hun aanbod in het kader van digitale inclusie invoeren in G!DS. Omdat er een grote overlap is in wat iedere bibliotheek aanbiedt, is er standaard aanbod klaargezet welke je lokaal kunt overnemen. Het voordeel hiervan is dat je:

  1. Zelf weinig hoeft in te vullen, dat is al voor je gedaan. Zelf vul je alleen nog wat specifieke informatie aan over je lokale situatie.
  2. Zelf weinig hoeft bij te houden. Benodigde wijzigingen worden namelijk centraal doorgevoerd en is automatisch beschikbaar in het lokale aanbod. Je controleert alleen de velden die door jou zijn ingevuld.

Om dit aanbod over te nemen volg je de volgende twee stappen:  

Stap a: Je kiest uit welk aanbod je bibliotheek biedt. Dit wordt in G!DS getoond bij jouw bibliotheek.
Stap b: Specifieke details kun je zelf aanpassen naar je lokale situatie (bijv. een datum van een cursus)


Zelf aanbod toevoegen?
Het is mogelijk ook zelf aanbod in te voeren wat afwijkt van het landelijk over te nemen aanbod.  

Wil je toch zelf aanbod invoeren? Kies de juiste aanbodsoorten.  

Voor aanbod wat ingevoerd moet worden t.b.v. hetinformatiepunt.nl zijn de menu-items Details sociaal educatieve kaart opgezet. Hierin vind je heel gedetailleerd terug welke gegevens waarvoor ingevoerd kunnen worden. 

2. Aanbod van andere partijen

Naast het aanbod van de bibliotheek kan het voor hetinformatiepunt.nl en voor sommige digitale inclusie websites nodig  zijn om ook het aanbod van samenwerkingspartners en andere (lokale) partijen op te nemen in G!DS. Dit werkt hetzelfde als aanbod invoeren van de bibliotheek alleen voer je het onder een andere organisatie in.