Gemeenten en andere overheden

Gemeenten en bibliotheken hebben veel met elkaar te maken. Hoe mooi is het dan dat G!DS een toepassing is die ook voor gemeenten heel waardevol is?

In G!DS zijn sociale kaart gegevens opgenomen voor allerlei doeleinden. G!DS kan gekoppeld worden aan (thema)websites voor inwoners van of bezoekers aan de gemeente, zoals een digitale Wmo-loket, een CJG-loket of een culturele agenda. G!DS kan ook gekoppeld worden aan interne systemen van de gemeente. Ook kan de informatie getoond worden in een digitale of papieren gemeentegids. Multi-inzetbaar dus!

Op welke wijze de adresinformatie wordt getoond bepaalt u samen met uw webbouwer. U kunt de adresinformatie tegelijk ook benutten voor een website over een stadsdeel of wijkloket. Een aantal voorbeelden en mogelijkheden: 

  • Sociale kaart voor het gemeentelijk informatieloket en de wijkteams (Wmo, CJG)
  • Productenboek Wmo voor het gemeentelijk administratiesysteem.
  • Educatieve kaart voor arbeidsmarktregio’s.
  • Het ontsluiten van informatie omtrent Cultuur en recreatie

De toepassingen maken gebruik van dezelfde G!DS-informatie. Hierdoor hoeft het aanbod van bijvoorbeeld contractpartners in de zorg maar in één database te worden ingevoerd en bijgehouden. G!DS vervult hiermee de functie van bronbestand binnen het gemeentelijk informatiesysteem.