Organisatiegegevens - organisatiesoort afhankelijke velden


Het laatste inhoudelijke deel dat doorlopen moet worden zijn de organisatiesoortafhankelijke items. In G!DS worden organisaties ingedeeld naar soorten. Hierdoor kan specifieke organisatieinformatie in G!DS ingevoerd worden die hoort bij de organisatie. Denk aan de verschillende informatie die je kwijt wilt bij een camping (aantal staanplaatsen) of een zorginstelling (wat voor zorg leveren ze).

Hierdoor kunnen de navigatie-items die je ziet in het onderste deel per organisatie verschillen.

Ook voor deze soortafhankelijke velden geldt dat ze zo volledig mogelijk ingevuld dienen te worden. De wijze waarop de invoer plaatsvindt is veelal hetzelfde als het invoeren van gegevens in de algemene velden. Vaak is dit:

  • Door het aanvinken of selecteren van (keuze)gegevens.
  • Door het klikken op de knop Toevoegen, waarna er een venster verschijnt waarin de gegevens gekozen of ingevoerd kunnen worden.
  • Door een tekst in te voeren in een vrij tekstveld.
  • Door een bestand up te loaden of een link in te geven.
  • Etcetera. 

Kun je bepaalde informatie niet kwijt? Er is altijd een veld Bijzonderheden waar je nog overige informatie in kwijt kunt.