Organisatiegegevens - gegevens wijzigen


Door op de knop Gegevens wijzigen te klikken, open je een venster waarin je alle organisatiegegevens kunt aanpassen.

Dit venster bestaat uit twee hoofdonderdelen:

  • Links vind je de navigatie-items.
  • Rechts vind je de invulvelden en reeds ingevoerde informatie.

Door naar beneden te scrollen kom je vanzelf langs alle navigatie-items en dus alle velden.

De navigatie-items bestaat uit twee onderdelen:

 

1. Boven staan de algemene items, met hierin velden rond algemene zaken zoals naamgeving en contactgegevens.
2. Onder staan de soortspecifieke items. Hierin specificeer je de organisatie: wat doet de organisatie precies, waar doen ze dat, voor wie bieden zij diensten aan en hoe bieden zij hun diensten aan.

 

Ook zie je boven en onder nog een aantal mogelijkheden:

Linksbovenin zie je of de organisatie gepubliceerd (zichtbaar) of niet gepubliceerd is (onzichtbaar). Door te klikken op de knop Publiceren stel je de andere optie in.
Linksonderin zie je informatie over de organisatie (organisatie ID, datum laatste keer gewijzigd en controledatum).
Rechtsonderin staan de knoppen Opslaan en Annuleren.