Tabel Abonnementsrechten


In G!DS is voor alle openbare bibliotheken het veld / de tabel Abonnementsrechten opgenomen bij het onderdeel Branchegegevens. In deze tabel moet bij elke bibliotheekorganisatie bij de locatie met de rechtspersoon (ISIL-code eindigend op 0000) minimaal alle abonnementscodes opgenomen worden die ook KRS/AV opgenomen worden.

Vuistregel: álle codes die in KRS/AV voorkomen, móeten opgenomen worden in G!DS. G!DS mag meer, maar NIET minder codes bevatten. De codes moeten EXACT overeenkomen in beide systemen.

 

De reden

In 2016 ontstond er de behoefte aan een opslaglocatie waar vastgelegd wordt wat de rechten tot het lenen van e-books zijn op elk abonnement. G!DS is het basisbestand bibliotheken en daarin zijn dus ook álle bibliotheken met bijbehorende coderingen opgenomen. Daarom is er besloten om G!DS hiervoor in te zetten.

In G!DS is een aparte tabel aangemaakt hiervoor. Het niet goed invullen van deze tabel kan er voor zorgen dat je klanten GEEN e-books kunnen lenen, ook al hebben ze daar recht op.

Let op: als door een fusie een bibliotheekvestiging een actuele ISIL-code heeft gekregen die niet meer eindigt op 0000, dan de tabel met abonnementen niet verwijderen. Leners van de gefuseerde bibliotheek identificeren zich namelijk nog met de oorspronkelijke ISIL-code. Daarom ook de "oude" tabel vooralsnog blijven actualiseren.

Vind hier meer over het