ILN code NBC+


ILN staat voor Internal Library Number. Het is een unieke codering aan de hand waarvan een locatie te identificeren is. OCLC wijst de ILN-codes toe aan alle organisaties die gebruik maken van het GGC en wordt toegekend aan zowel basisbibliotheken als de onderliggende locaties.

Op dit moment is opname van de ILN-code in G!DS noodzakelijk voor het goed werken van de NBC+.

De ILN code die is opgenomen in G!DS mag alleen worden gewijzigd indien bibliotheken fuseren. De ILN code van de bibliotheek die de ISIL-code eindigend op 0000 behoudt, wordt ingevoerd bij de vestigingen die een nieuwe actuele ISIL-code krijgen na de fusie.