Een bibliotheeklocatie sluit


Sluit er een bibliotheeklocatie, blijft deze altijd in G!DS staan. Het is niet mogelijk om een G!DS-organisatie met de soort Basisbibliotheek, openbare bibliotheek, POI, landelijke bibliotheekorganisatie, NBC+ te verwijderen uit G!DS.

De ISIL-code wordt niet hergebruikt voor andere of toekomstige nieuwe vestigingen. De ISIL-code blijft het unieke herkenningsnummer voor de gesloten vestiging. Het maakt niet uit om welk type locatie het gaat.

Een bibliotheeklocatie die sluit, wijzig je als volgt in G!DS:

  1. Open en wijzig de betreffende vestiging.
  2. Bij het veld: Soort bibliotheek voeg je Gesloten vestiging (niet zichtbaar) toe. De voormalige soort blijft staan voor rapportagedoeleinden.
  3. De organisatie (bibliotheeklocatie) zet je op niet zichtbaar (depubliceren).

In onderstaand voorbeeld is locatie 2 gesloten. De organisatie staat nog steeds in G!DS, maar is niet zichtbaar. De waarde van het veld Soort bibliotheek is gewijzigd. Er verandert niets bij de overige locaties.