Verzelfstandiging bibliotheeklocatie(s)


Soms komt het voor dat één of meerdere locaties van een bibliotheek zich afsplitsen van de basisbibliotheek waar zij bij horen. De bibliotheek wordt dan een aparte, nieuwe entiteit met een eigen rechtspersoon. We spreken dan over een verzelfstandiging van bibliotheeklocatie(s).

De locaties staan reeds ingevoerd in G!DS. Omdat er een nieuwe organisatie ontstaat moet er aan deze organisatie een nieuwe ISIL-code toegekend worden. Stuur een e-mail naar gids@kb.nl om deze nieuwe ISIL-code te bepalen. De nieuwe ISIL-code moet toegevoegd worden in G!DS. Omdat een ISIL-code echter nooit kan wijzigen, moet de nieuwe ISIL-code opgenomen worden in het veld Administratieve ISIL-code.

De nieuwe hoofdlocatie krijgt een administratieve ISIL-code die eindigt op 0000, de volglocaties worden genummerd zoals beschreven staat in de ISIL-coderingssystematiek.

Wijzigt de functie van de bibliotheeklocatie (bijv. de locatie waarin de nieuwe rechtspersoon zetelt), wijzig je dit ook in het veld Soort bibliotheek.

Beginsituatie (voor de verzelfstandiging):

 

Na verzelfstandiging: