ISIL-code: unieke coderingssystematiek voor bibliotheken


ISIL is de unieke internationale code die aan bibliotheken en bibliotheek gerelateerde organisaties wordt toegekend. Doel van deze code is deze organisaties in logistieke processen in digitale systemen te kunnen identificeren. De afkorting ISIL staat voor International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations en is gespecificeerd in ISO-standaard 15511. De ISIL-codering is landspecifiek. De ISIL-code voor Nederland heeft als structuur NL-1234560000.

Alle soorten vestigingen in de openbare bibliotheeksector, basisbibliotheeklocaties, servicepunten maar ook elke (halte van een) bibliobus e.d. heeft zijn eigen unieke ISIL-code. Deze ISIL-codes worden beheerd in G!DS.

Een eenmaal toegekende ISIL-code ligt vast en kan dus niet meer wijzigen, ook niet als de functie van de locatie wijzigt. In de digitale systemen hoeven derhalve ook geen wijzigingen doorgevoerd te worden.

_____
Ga naar... 
Coderingssystematiek en opbouw  |  Matrix ISIL-coderingssystematiek volgnummers