Coderingssystematiek en opbouw ISIL-code


De structuur van een ISIL-code ziet er als volgt uit: NL-012345xxxx

De ISIL-code is als volgt opgebouwd:

 1. Tweeletterige landcode. Voor Nederland: 'NL'‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 2. Verbindingsstreepje (liggend streepje)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 3. Tweecijferige nationale indelingscode voor type organisaties (zie uitleg onder afbeelding).
 4. Viercijferige code om de rechtspersoon i.c. de organisatie van de bibliotheek aan te duiden‬‬ (zie uitleg onder afbeelding).
 5. De laatste vier posities ‘xxxx’ specificeren de positie en de functie van de locatie binnen de complete organisatie (zie uitleg onder afbeelding).

Voorbeeld inrichting bibliotheek:

Hieronder is uitgewerkt hoe de weergegeven ISIL-codes zijn opgebouwd.

Type organisatie (de eerste twee cijfers)

De eerste twee cijfers van de ISIL code geven aan om welk type nationale organisatie het gaat.

Bibliotheektype  Code 
Koninklijke Bibliotheek  01 
Universiteitsbliotheken 02 
HBO-bibliotheken 03 
Regionale Wetenschappelijke Bibliotheken  04 
Speciale Bibliotheken, non-profit 05 
Speciale Bibliotheken, profit 06 
Provinciale en landelijke openbare bibliotheekvoorzieningen  07 
Openbare Bibliotheken 08 

 

NL-012345xxxx.

Unieke nummercombinatie rechtspersoon (de middelste vier cijfers)

De volgende vier cijfers zijn een unieke nummercombinatie. Hieraan kun je de rechtspersoon herkennen.

NL-012345xxxx.

Unieke (basis)bibliotheeknummer (combinatie: de eerste zes cijfers)

De eerste zes cijfers van de ISIL-code geven het unieke (basis)bibliotheeknummer weer. Dat is dus de combinatie van de eerste twee cijfers voor type organisatie en de volgende vier cijfers voor het unieke nummer.

NL-012345xxxx.

Positie en functie van locatie (de laatste vier cijfers ‘xxxx’)

De laatste vier cijfers worden systematisch toegekend aan elke bibliotheeklocatie. Hieraan is af te leiden wat de (rechts)positie is van de locatie en welke functie de locatie heeft. Elke locatie krijgt een uniek nummer. Dit houdt in: elke vestiging, elk servicepunt, elke zelfbedieningsbibliotheek, elke bibliobus en ook elke halte van een bibliobus.

NL-012345xxxx.

 • Een locatie waarvan de laatste vier posities '0000' zijn, is de hoofdvestiging waar de centrale diensten van de bibliotheekorganisatie c.q. rechtspersoon zijn gevestigd (het hoofdadres). ‬
 • Een locatie waarvan de laatste vier posities niet ‘0000’ zijn vallen onder een hoofdvestiging. De eerste positie van de laatste vier cijfers duidt het type locatie aan, de overige posities worden gebruikt voor volgnummers. Onderscheid wordt gemaakt tussen
  • Vestigingen, servicepunten, miniservicepunten, zelfbedieningsbibliotheken
  • Bibliobussen en bibliobushaltes
  • Bijzondere bibliotheeklocatie met een ILS-vestigingscode

In de Matrix ISIL-coderingssystematiek volgnummers vind je de systematiek terug die gebruikt wordt om de laatste vier cijfers van de ISIL-code vast te stellen. Deze sluit aan op het Branche-informatiesysteem BIS en de certificeringsdefinities.

_____
Ga naar... 
ISIL-code  |  Matrix ISIL-coderingssystematiek volgnummers