Aanvraagproces via WorldCat

Een klant vindt in WorldCat een boek, die niet bij een OB verkrijgbaar is, maar wel bij een andere bibliotheek binnen Nederland (bijv. UB, speciale bibliotheek). De klant klikt binnen WorldCat op Aanvragen.

Hij logt in op AV/KRS, waardoor duidelijk is van welke basisbibliotheek hij lid is. Aan deze basisbibliotheek is de Bemiddelende OB (meestal PLUS of soms POI) gekoppeld – deze zal de aanvraag verwerken.

De klant krijgt een keuzemenu waar hij aangeeft bij welke vestiging hij het boek wil ophalen. De Vragende bibliotheek moet bepalen bij welke vestigingen dit toegestaan is.

Zodra de klant de aanvraag heeft geplaatst wordt de Bemiddelende bibliotheek op de hoogte gebracht via een WorkFlowTool. Bij de aanvraag wordt opgegeven:

  • Wat is de Vragende bibliotheek,
  • bij welke vesting wil hij het boek ophalen (naam) (Ophaallocatie) en
  • waar moet het boek naar verstuurd worden (Verzendadres).

De Bemiddelende bibliotheek vraagt het boek via WorldShare ILL aan.

Zodra het boek met de post binnenkomt, wordt het doorgestuurd met provinciaal transport naar het opgegeven adres van de Vragende Bibliotheek.