Voorbeelden

Om de registratie WorldCat IBL in G!DS te illustreren vind je hieronder een aantal voorbeelden.

Alle vestigingen afhaallocatie en verzendadres

OB is qua grondgebied een grote bibliotheek. De afhaallocaties liggen ver uit elkaar en er is geen centrale IBL-afdeling. Zij zullen hun boeken direct laten versturen naar de Afhaallocatie. In G!DS wordt dan het volgende aangegeven:

 • Bij alle vestigingen beide trefwoorden WorldCat afhaallocatie én WorldCat verzendadres aanvinken. Er is geen relatie nodig.

Bibliotheek met centrale IBL-afdeling

OB heeft een centrale IBL-afdeling. Maar het gebied is vrij groot. Zij willen de boeken centraal verwerken, maar daarna zelf doorsturen naar de juiste vestiging.

 • Bij de centrale vestiging beide trefwoorden WorldCat afhaallocatie als WorldCat verzendadres aanvinken. 
  Daarnaast zal er tussen deze vestiging en de overige vestigingen ook een relatie gelegd moeten worden, waarin deze vestiging de WorldCat verzendadres is.
 • Bij de overige vestigingen alleen trefwoord WorldCat afhaallocatie aanvinken.
  In de relatie die hiernaast gelegd wordt, zijn zij WorldCat afhaallocatie.

IBL wordt door provincie afgehandeld

Een provincie heeft een centrale IBL afdeling. Zij willen de boeken centraal verwerken, daarna zelf zullen zij zelf de boeken naar de juiste vestiging doorsturen. Afhankelijk van de ISIL code die is uitgedeeld aan de leners volgt er een lange (alle leners gelijk- die van de POI) of een kortere keuzelijst (per basisbibliotheek) voor de klant.

Er zijn voor deze situatie 2 oplossingen. Het Verzendadres is hier niet noodzakelijk. Distributie gaat meestal op naam.

Optie 1:

 • De POI zal geen enkel vinkje zetten, want zij zijn geen afhaallocatie én geen verzendadres.
  De POI zal wél de parent zijn in de relatie “WorldCat verzendadres”
 • De vestigingen zullen als trefwoord alleen afhaallocatie hebben.
  Daarnaast zullen zij ook de child in de relatie zijn: “WorldCat afhaallocatie”, waarbij aangegeven wordt dat de POI het verzendadres is.

In dit geval wordt er niets met het verzendadres gedaan. Want de boeken zijn al bij de POI.

Optie 2:

 • De POI zal geen enkel vinkje zetten, want zij zijn geen afhaallocatie én geen verzendadres.
  Daarnaast zal deze ook geen relaties hebben.
 • Alle vestigingen zullen met trefwoorden zowel WorldCat afhaallocatie als WorldCat verzendadres aanvinken.

Zo komen de adressen van de gevraagde locaties netjes op de bon, hoewel deze niet heel noodzakelijk zijn.