Educatieve kaart basisvaardigheden

De kerntaken van de Nederlandse openbare bibliotheken grijpen sterk in op basisvaardigheden. Elke bibliotheek biedt dan ook wel aanbod hieromtrent aan. G!DS is uitermate geschikt om informatie rondom activiteiten rond basisvaardigheden te verzamelen en te delen; de educatieve kaart basisvaardigheden, met aanbod voor laaggeletterden en niet-digivaardigen.

De Educatieve kaart basisvaardigheden heeft als doel een compleet overzicht te bieden van het aanbod voor laaggeletterden, anderstaligen en niet-digivaardigen. Door alle aanbieders en hun aanbod op te nemen in dezelfde database kan elke portal gebruik maken van deze gegevens en wordt versnippering voorkomen. Educatief aanbod en adressen hoeven slechts één keer te worden ingevoerd.

Er zijn meerdere initiatieven die al gebruik maken van G!DS als het gaat om informatie omtrent basisvaardigheden. Een aantal voorbeelden:

  • Taalzoeker.nl van de Stichting Lezen en Schrijven. Bibliotheken en andere organisaties met aanbod rond basisvaardigheden en inburgering kunnen hun aanbod koppelen aan de taalzoeker. 
  • Digitaal Hulpplein. Informatie over aanbieders van computercursussen in Nederland. Digitaal Hulpplein is ontwikkeld in opdracht van de Ministeries van Sociale Zaken en Binnenlandse Zaken en is een project van ECP (penvoerder), SIOB, SeniorWeb, Digitale Stedenagenda, Computerwijk en Digisterker. 
  • Gemeentelijke loketten: Jalp van Elkander, VINDwijzer van de SDU en de EigenKrachtWijzer van ZoomBIM

Basisvaardigheden en inburgering is ook gelieerd aan vluchtelingen