Wet maatschappelijke ondersteuning

In G!DS zijn sociale kaart gegevens opgenomen voor allerlei doeleinden. Een belangrijke toepassing waarvoor G!DS vaak ingezet wordt is een (digitaal) Wmo-loket. Hiermee informeer je de inwoners van je gemeente op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Een gemeente kiest zelf hoe een website er uit moet zien, maar laat de informatieprofessionals van de bibliotheek de inhoud van de website verzorgen.

Een groot aantal gemeenten heeft de bibliotheek als partner bij het inrichten van haar zorgloket. De bibliotheek kent de lokale situatie en kan met behulp van G!DS goed functioneren als hulpwijzer voor zorg, opvoeden en opgroeien en sociale zekerheid.
Omdat G!DS een landelijke dekking heeft worden ook bovenlokale zorgaanbieders in kaart gebracht. G!DS-informatie kan gekoppeld worden met cliëntvolg- en vraagverhelderingsystemen. Ook productvergelijking is mogelijk.

Met een zorgloket op basis van G!DS, heeft u een unieke adressendatabase binnen de gemeentelijke infrastructuur, die u ook kunt inzetten voor allerlei andere toepassingen.