Technische informatie

G!DS is gebouwd door Appsoftware in opdracht van de Vereniging van Openbare Bibliotheken, de eigenaar van G!DS.

In G!DS worden door redacteuren gegevens over organisaties en hun aanbod beheerd binnen een hiërarchische redactie- en rechtenstructuur. Ook worden via geautomatiseerde processen gegevens met een aantal andere databanken gesynchroniseerd.

G!DS wordt via REST-webservices over HTTPS aan websites gekoppeld.

De gegevens van G!DS worden zoveel mogelijk toepassingsonafhankelijk opgeslagen. De webbouwer kan zelf de gegevens geschikt maken voor het medium waarop de informatie wordt gebruikt. 

Alle informatie over organisaties en producten wordt ontsloten door middel van een krachtige zoekmachine gebaseerd op Elastic Search. G!DS zelf is gebouwd in Java en maakt gebruik van Spring, Hibernate en Lucene.

De technische informatie over G!DS is verder uitgewerkt te vinden op de G!DS-docs pagina.