Tabel Abonnementsrechten


In G!DS is voor alle openbare bibliotheken het veld / de tabel Abonnementsrechten opgenomen bij het onderdeel Branchegegevens. In deze tabel moet bij elke bibliotheekorganisatie bij de locatie met de rechtspersoon (ISIL-code eindigend op 0000) minimaal alle abonnementscodes opgenomen worden die ook in IAM (of opvolgers KRS/AV) opgenomen worden.

Vuistregel: álle codes die in IAM voorkomen, móeten opgenomen worden in G!DS. G!DS mag meer, maar NIET minder codes bevatten. De codes moeten EXACT overeenkomen in beide systemen.

De reden
In 2016 ontstond er de behoefte aan een opslaglocatie waar vastgelegd wordt wat de rechten tot het lenen van e-books zijn op elk abonnement. G!DS is het basisbestand bibliotheken en daarin zijn dus ook álle bibliotheken met bijbehorende coderingen opgenomen. Daarom is er besloten om G!DS hiervoor in te zetten.

In G!DS is een aparte tabel aangemaakt hiervoor. Het niet goed invullen van deze tabel kan er voor zorgen dat je klanten GEEN e-books kunnen lenen, ook al hebben ze daar recht op.

Vind hier meer over het