Wijzigingen doorvoeren


Hieronder volgt een overzicht van de verschillende mutaties die mogelijk zijn in G!DS voor wat betreft het onderhoud van de e-book abonnementen (Abonnementsrechten), alsmede de procedure die bij iedere mutatie gevolgd dient te worden.

1. Toevoegen van een nieuw abonnement
Bij het toevoegen van een nieuw abonnement in het bibliotheeksysteem, is het belangrijk dat de beheerder van het bibliotheeksysteem de G!DS verantwoordelijke van de bibliotheek hiervan op de hoogte brengt. Het nieuwe abonnement dient namelijk ook ingevoerd te worden in G!DS. Dat kunt u zelf doen.
Het is van het grootste belang dat de (nieuwe) abonnementsgegevens in het bibliotheeksysteem EXACT overeenkomen met de abonnementsgegevens in G!DS, zodat het uitlenen van e-books geen problemen met zich meebrengt.

2. Wijzigen van een abonnement 
Bij het wijzigen van een abonnement in het bibliotheeksysteem, is het belangrijk dat de beheerder van het bibliotheeksysteem de G!DS verantwoordelijke van de bibliotheek hiervan op de hoogte brengt. De gemaakte wijziging dient namelijk ook in G!DS te worden doorgevoerd.
Je kunt de gegevens van abonnementen in G!DS gedeeltelijk zelf wijzigen.
De volgende mutaties kunnen zelf uitgevoerd worden in G!DS:

  • wijzigen van de omschrijving van een specifiek abonnement
  • instellen of gastlenen is toegestaan bij een specifiek abonnement
  • instellen of een specifiek abonnement recht geeft op het lenen van e-books

Het wijzigen van een abonnementscode in G!DS kun je niet zelf doen. Wil je de abonnementscode wijzigen, dan kun je hiervoor een wijzigingsverzoek per mail sturen aan gids@kb.nl. Het landelijk G!DS team zal dan zorgdragen voor de wijziging.
Ook hier geldt dat het van het grootste belang is dat de (gewijzigde) abonnementsgegevens in het bibliotheeksysteem exact overeenkomen met de abonnementsgegevens in G!DS.

3. Verwijderen van een abonnement
Bij het verwijderen van een abonnement in het bibliotheeksysteem, is het belangrijk dat de beheerder van het bibliotheeksysteem de G!DS verantwoordelijke van de bibliotheek hiervan op de hoogte brengt.

Het betreffende abonnement mag ook in G!DS worden verwijderd. Dit hoeft niet per sé. De code en de bijbehorende rechten mogen ook in G!DS blijven staan. Het is niet per sé noodzakelijk om van niet gebruikte codes de rechten aan te passen. 

Toch verwijderen? Het verwijderen van een abonnement in G!DS kun je niet zelf doen. Indien je een abonnement wilt verwijderen, kun je hiervoor een wijzigingsverzoek per mail sturen naar gids@kb.nl. Het landelijk G!DS team zal dan zorgdragen voor de benodigde aanpassing.

Bij de laatste twee mutaties zal het landelijk servicemanagement eerst een check doen of de code daadwerkelijk niet meer voorkomt in KRS. Soms wil het wel eens voorkomen dat de code tóch nog achterblijft in KRS en zelfs gebruikers aan zich heeft hangen. In dat geval kan de code niet gewijzigd of verwijderd worden. Deze informatie zal altijd met de indiener van het verzoek gedeeld worden.