Matrix ISIL coderingssystematiek volgnummers


Download matrix (PDF)
  

Code

Wat

Uitleg

Hoe

Voorbeeld

 

0000

Hoofdadres
bibliotheek
met
rechtspersoon

De hoofdvestiging waar de centrale
diensten van de bibliotheekorganisatie
c.q. rechtspersoon zijn gevestigd
(het hoofdadres).

 

Bestaat altijd uit 0000

Hoofdvestiging
rechtspersoon

NL-0823450000

POI

NL-0723450000

 

 

1xxx

Vestiging,
servicepunt,
miniservicepunt,
zelfbedienings-
bibliotheek

Een vaste vestiging, niet zijnde
hoofdvestiging, binnen het werkgebied
van de bibliotheekorganisatie.

Er wordt geen verschil gemaakt
tussen de functie van de vestiging
(vestiging, servicepunt etc.) in de code.
Dit wordt wel in verplicht metadataveld
Soort bibliotheek in G!DS aangevinkt.

 

Start altijd met een 1.

Vervang ‘xxx’ door een
volgnummer uit de
reeks 001 t/m 999

Vestiging 1

NL-0823451001

Vestiging 2

NL-0823451002

Vestiging 3

NL-0823451003

Vestiging 15

NL-0823451015

Vestiging 1
vallend onder POI

NL-0723451001

 

 

2xyz

Bibliobus
bibliobushalte

Een bibliobus of bibliobushalte.

Elke bibliobus en elke bibliobushalte
krijgt een eigen volgnummer.
Elke bibliobushalte wordt gezien
als bibliotheekvoorziening met
eigen openingstijden.

Een bibliobus eindigt altijd op 00.

Een bibliobushalte krijgt een volgnummer op de bibliobus.

 

Start altijd met een 2.

Bibliobus:

 • vervang ‘x’ door
  volgnummer uit
  reeks 1 t/m 9
 • Vervang ‘yz’ door 00

Bibliobushalte

 • vervang ‘x’ door het
  nummer van de bibliobus,
  zoals hierboven toegekend
 • vervang ‘yz’ door een
  volgnummer uit de
  reeks 01 t/m 99

 

Bibliobus 1

NL-0823452100

Bibliobus 2

NL-0823452200

Bibliobushalte 1
van bibliobus 1

NL-0823452101

Bibliobushalte 15
van bibliobus 1

NL-0823452115

Bibliobushalte 1
van bibliobus 2

NL-0823452201

Bibliobushalte 15
van bibliobus 2

NL-0823452215

Bibliobus 1
van POI

NL-0723452100

Bibliobushalte 1
van bibliobus 1
van POI

NL-0723452101

 

 

3xxx

Bijzondere
bibliotheeklocatie
met een
ILS-vestigingscode

Een locatie, niet zijnde de hoofdvestiging,
binnen het werkgebied van de
bibliotheekorganisatie, die niet wordt
gepresenteerd als openbare bibliotheek.

In deze categorie vallen bijvoorbeeld
schoolmediatheken of culturele
instellingen die vanuit de ILS’en
worden beschouwd als
bibliotheekvestiging. De collectie
maakt deel uit van de totale collectie
van de openbare bibliotheeksector.

NB: Niet tot deze categorie behoren
schoolmediatheken die een bijzonder
abonnement hebben afgesloten
bij de openbare bibliotheek of
deelnemen aan bibliotheekprojecten.
Deze worden beschouwd als diensten
van de bibliotheek. Hiervoor is geen
ISIL-code of organisatievermelding
voor noodzakelijk.

Start altijd met een 3.

 

Vervang ‘xxx’ door een
volgnummer uit de
reeks 001 t/m 999

Bijzondere
bibliotheeklocatie
van een bibliotheek

NL-0823453001

Bijzondere
bibliotheeklocatie
onder een POI

NL-0723453001

 

 

 

_____
Ga naar... 
ISIL-code  |  Coderingssystematiek en opbouw