Administratieve ISIL-code


Voor de systemen die gebruik maken van de ISIL-code is het van belang dat deze altijd gehandhaafd blijft. Een eenmaal toegekende ISIL-code is uniek en niet wijzigbaar. Ook wanneer door bijvoorbeeld een fusie de rol van de bibliotheek veranderd van rechtspersoon naar “slechts” een vestiging, veranderd de ISIL-code niet.

Door een fusie kan de rechtspositie van een bibliotheeklocatie veranderen. Om naast de originele (en dus vaststaande) ISIL code ook inzichtelijk te maken wat de huidige positie is van de bibliotheeklocatie is er een speciaal veld aangemaakt: Administratieve ISIL-code.

De bibliotheekorganisatie wiens positie veranderd krijgt dan een nieuwe (tweede) ISIL-code in het veld Administratieve ISIL-code in G!DS, náást de vaststaande reeds ingevoerde ISIL-code.

De code volgt de ISIL-coderingssystematiek en krijgt dus een volgnummer op de nieuwe bovenliggende organisatie. Het veld Administratieve ISIL-code kan wel gewijzigd worden door de accountmanager.

Systemen die gekoppeld zijn op G!DS en de ISIL-codes gebruiken, kunnen nu de nieuwe basisbibliotheekstructuur herkennen aan de velden ISIL-code en Administratieve ISIL-code.

Wanneer wordt de administratieve ISIL-code ingevoerd?