Onderverdeling categoriën resultaatpagina

De resultaten op de resultatenpagina worden onderverdeeld in een aantal categorieën. Hieronder zie je hoe het aanbod onderverdeeld wordt binnen deze categorieën. 

Informatie en advies

Het aanbod dat voldoet aan onderstaande voorwaarden worden in deze categorie op de sociale inclusie website getoond:

- gekoppeld trefwoord dat valt onder de rubriek 'Informatie en advies, soorten' OF

- trefwoord 'informatie en advies' OF

- trefwoord 'vrijwilligerscentrale'  OF

- trefwoord 'steunpunt vrijwilligerswerk' OF

- trefwoord 'steunpunt maatschappelijke stage' OF

- trefwoord 'Informatieverstrekking' OF

- trefwoord 'Digitale informatiedienst' OF

- trefwoord 'Telefonische informatiedienst'

EN

het aanbod dat in de resultaatcategorie Online valt wordt uitgesloten

 

Training / begeleiding door een professional

Het aanbod dat voldoet aan onderstaande voorwaarden in dit profiel worden in deze categorie op de sociale inclusie website getoond:

- het veld 'begeleiding door' is gevuld met 'professionals'

EN

het aanbod dat al in de resultaatcategorie Informatie en Advies valt wordt uitgesloten

 

Hulp door getrainde vrijwilligers

Het aanbod dat voldoet aan de voorwaarden worden in deze categorie op de sociale inclusie website getoond:

- het veld 'begeleiding door' is gevuld met 'vrijwilligers'

EN

- de productsoort <> 'taalinformatiepunt''

EN

het aanbod dat al in de resultaatcategorien Informatie en Advies of Training / begeleiding door een professional valt wordt uitgesloten

 

Online

Het aanbod dat voldoet aan onderstaande voorwaarde worden in deze categorie op de sociale inclusie website getoond:

- de productsoort = 'Website, widget, app'