Stroomdiagram sociaal educatieve kaart (het Informatiepunt)

Op de website hetnformatiepunt.nl wordt de gebruiker zodanig door de website geleid dat deze uitkomt bij het aanbod wat voor hem/haar van belang is. Een gebruiker begint met de keuze tussen Ik wil leren of Ik wil hulp bij

Welke keuzes er vervolgens gemaakt kunnen worden en waar zij uit kunnen komen, kun je vinden in onderstaande schematische weergaven. 

Zoek het cijfer in onderstaande stroomdiagram op en kijk in de tabel Ik wil leren of Ik wil hulp bij om te zien waar je aanbod aan moet voldoen, om op deze plek getoond te worden op de website.