Ik wil leren

Zoek het cijfer in het stroomdiagram op en kijk vervolgens in de tabel om te zien waar je aanbod aan moet voldoen, om op deze plek getoond te worden op de website.

Let op! Aanbod op de website wordt alleen getoond aan het einde van het stroomdiagram. Daarom vind je alleen deze gegevens terug in de tabel. 

 

Aanbodsoort

Trefwoorden (kies minimaal één van de genoemde trefwoorden)

Doelgroep

Kortings-mogelijkheden

1.1.1 Basis

 • Advies, advisering, informatie, voorlichting, spreekuur algemeen
 • Cursus
 • Cursus, activiteiten basisvaardigheden voor laaggeletterden, anderstaligen en niet-digivaardigen
 • Discussiebijeenkomst, themabijeenkomst, informatiebijeenkomst
 • Informatiepunt bibliotheken
 • Taalinformatiepunt voor laaggeletterden en anderstaligen, Taalplein, Taalpunt, Taalhuis, NL Plein
 • Website, widget, app

Kies minimaal één trefwoord wat bij het aanbod past uit de Rubriek Basisvaardigheden – Digitaal – Basis

 

 

 

 

1.1.2 Overheidszaken, belastingdienst, toeslagen, DigiD

 • Advies, advisering, informatie, voorlichting, spreekuur algemeen
 • Cursus
 • Cursus, activiteiten basisvaardigheden voor laaggeletterden, anderstaligen en niet-digivaardigen
 • Informatiepunt bibliotheken
 • Website, widget, app

Kies minimaal één trefwoord wat bij het aanbod past uit de Rubriek Basisvaardigheden – Digitaal – Overheidszaken:

 • cursus belastingzaken
 • cursus digitale overheid en DigiD (Digisterker) 
 • Digicafé
 • digitale overheid
 • informatiepunt digitale overheid (IDO) 

 

 

1.1.3 Vrije tijd

 • Cursus
 • Cursus, activiteiten basisvaardigheden voor laaggeletterden, anderstaligen en niet-digivaardigen
 • Website, widget, app
 • Workshop

Kies minimaal één trefwoord wat bij het aanbod past uit de Rubriek Basisvaardigheden Digitaal – Vrije tijd / sociale media:

 • chatten
 • cursus sociale media
 • Digicafé
 • vrijetijdsbesteding
 • workshop social media

 

 

1.2 Rekenen getallen & cijfers

 • Cursus
 • Cursus, activiteiten basisvaardigheden voor laaggeletterden, anderstaligen en niet-digivaardigen
 • Website, widget, app

Rubriek Basisvaardigheden Rekenen:

 • cursus rekenen

 

 

1.3.1 Ik spreek de Nederlandse taal goed (NT1)

 • Advies, advisering, informatie, voorlichting, spreekuur algemeen
 • Cursus
 • Cursus, activiteiten basisvaardigheden voor laaggeletterden, anderstaligen en niet-digivaardigen
 • Lezing, voordracht of presentatie
 • Taalinformatiepunt voor laaggeletterden en anderstaligen, Taalplein, Taalpunt, Taalhuis, NL Plein
 • Website, widget, app
 • Workshop

Kies minimaal één trefwoord wat bij het aanbod past uit de Rubriek Basisvaardigheden Moedertaal

Laaggeletterden

 

1.3.2.1 Dagelijks leven

 • Cursus
 • Cursus, activiteiten basisvaardigheden voor laaggeletterden, anderstaligen en niet-digivaardigen
 • Taalinformatiepunt voor laaggeletterden en anderstaligen, Taalplein, Taalpunt, Taalhuis, NL Plein
 • Website, widget, app
 • Workshop

Kies minimaal één trefwoord wat bij het aanbod past uit de Rubriek Taal Dagelijkse praktijk

 • cursus luistervaardigheid
 • cursus spreekvaardigheid
 • informatie en advies
 • oefengroep taal
 • taal
 • taalcafé
 • taalcoach Nederlands anderstaligen
 • taalcursus Nederlands voor anderstaligen
 • taalhuis
 • taalinformatiepunt Nederlands
 • taalmaatje
 • taalpunt
 • taalspreekuur
 • workshop luistervaardigheid
 • workshop spreekvaardigheid

Anderstaligen

Financiering vanuit de Wet educatie beroepsonderwijs (WEB)

1.3.2.2 Studie, verder leren, staatsexamen

 • Cursus, activiteiten basisvaardigheden voor laaggeletterden, anderstaligen en niet-digivaardigen
 • Taalinformatiepunt voor laaggeletterden en anderstaligen, Taalplein, Taalpunt, Taalhuis, NL Plein
 • Website, widget, app

Kies minimaal één trefwoord wat bij het aanbod past uit de Rubriek Basisvaardigheden Taal Studie:

 • cursus staatsexamen Nederlands als tweede taal, 1 (NT2)
 • cursus staatsexamen Nederlands als tweede taal, 2 (NT2)
 • informatie en advies
 • studiemateriaal
 • taalcafé
 • taalcoach Nederlands anderstaligen
 • taalhuis
 • taalmaatje
 • taalpunt
 • taalspreekuur
 • taalvoorbereiding beroepsonderwijs

Anderstaligen

mensen met leerproblemen worden uitgesloten

financiering vanuit de Wet educatie beroepsonderwijs (WEB)

1.3.2.3 Voor mijn inburgering

 • Cursus, activiteiten basisvaardigheden voor laaggeletterden
 • Taalinformatiepunt voor laaggeletterden en anderstaligen, Taalplein, Taalpunt, Taalhuis, NL Plein
 • Website, widget, app
 • Workshop

Kies minimaal één trefwoord wat bij het aanbod past uit de Rubriek Basisvaardigheden Taal Inburgering:

 • cursus Kennis van de Nederlandse samenleving (KNS)
 • immigratie
 • inburgering (taal)
 • inburgeringscursus
 • inburgeringsexamen
 • taalmaatje
 • taalpunt
 • workshop inburgering

Anderstaligen

financiering vanuit Wet Inburgering (WI)

1.3.2.4 Voor werk

 • Cursus
 • Cursus, activiteiten basisvaardigheden voor laaggeletterden, anderstaligen en niet-digivaardigen
 • Taalinformatiepunt voor laaggeletterden en anderstaligen, Taalplein, Taalpunt, Taalhuis, NL Plein
 • Website, widget, app

Kies minimaal één trefwoord wat bij het aanbod past uit de Rubriek Basisvaardigheden Taal Werk:

 • cursus sollicitatiebrief schrijven
 • informatie en advies
 • taal
 • taalcafé
 • taalcoach Nederlands anderstaligen
 • taalcursus Nederlands voor anderstaligen
 • taalhuis
 • taalmaatje
 • taalpunt
 • taalspreekuur

Anderstaligen

Werkzoekenden

financiering vanuit de Wet educatie beroepsonderwijs (WEB)