Welke aanbodsoort kies je?


Zoek het aanbod wat je wilt invoeren in onderstaande tabel op. Kies vervolgens de bijbehorende aanbodsoort.

Kies je een aanbodsoort die niet in deze tabel voorkomt? Dan zal dit aanbod ook niet op de website getoond worden.

Invullen met een sjabloon heeft de voorkeur. Meer informatie vind je op deze pagina.

Informatie en advies

nr.

Wat bied je aan?

Aanbodsoort

Toelichting

1

 • Belastingspreekuur
 • Formulierenbrigade (als deze gaat om advisering over formulieren)

Advies, advisering, informatie, voorlichting, spreekuur algemeen

 

Voeg hier alle spreekuren in vrije inloop en op afspraak waarvoor geen specifieke thema-categorie is.

Let op! Dus geen taal en digitaal aanbod.

2

 • Taalplein / Taalpunt / Taalhuis / NL Plein / (digi)taalplein

Taalinformatiepunt 

Taal

3

 • Spreekuur vrijwilligershuis

Vrijwilligerscentrale, steunpunt vrijwilligerswerk

 

Deze categorie gaat over het vinden van vrijwilligerswerk. Niet over hulp door vrijwilligers. Dit voer je gewoon in bij het soort vrijwilligerswerk dat geboden wordt.

4

 • Spreekuur, Informatie- of voorlichtingsbijeekomst op het gebied van gezondheid

Zorgadvies, -advisering,
-informatie, -voorlichting,
-spreekuur

Gezondheid

5

 • Informatiepunt Digitale overheid

Informatiepunt bibliotheken

 

 

Cursussen, trainingen opleidingen

nr.

Wat bied je aan?

Aanbodsoort

Toelichting

6

Taal
informeel, non-formeel onderwijs 

 • Web aanbod
 • Inburgeringslessen
 • Taaloefengroepen door vrijwilligers
 • Taalcursussen
 • Taalcafé
 • Taalcoach/taalmaatje
 • Taalspreekuur

Digitaal

 • Klik en Tik
 • Digisterker
 • Digitaal inloopspreekuur / digicafe / tabletcafé enz.
 • Digiaanbod van derden
 • Lokaal aanbod digitale vaardigheden

Cursus, activiteiten basisvaardigheden voor laaggeletterden, anderstaligen en niet-digivaardigen.

Basisvaardigheden 

 

 

 

Laaggeletterden, anderstaligen en niet digivaardigen

7

Voor alle cursussen en trainingen die niet gaan over basisvaardigheden maar over participatie.

 

Cursus (Algemeen)

Algemeen
Let wel op je dat hier de juiste trefwoorden en doelgroepen aan toevoegt, zodat deze ook in de juiste categorie getoond wordt

8

 

Sociale vaardigheidstrainingen

Dagelijks leven

 

Praktische hulp

nr.

Wat bied je aan?

Aanbodsoort

Toelichting

9

 • Invulhulp Belastingen
 • Zelf Belastingformulieren invullen met hulp
 • Formulierenspreekuur/ postpunt
 • Formulierenbrigade (als deze gaat om hulp bij het invullen van formulieren)

Formulieren invullen, hulp bij

Algemeen

10

 • Juridisch loket
 • Spreekuur sociale raadlieden

Juridisch advies en juridische hulpverlening.

Juridisch

11

 

Lotgenotencontact, ontmoetingsgroepen, alzheimercafé

Dagelijks leven

12

 • Schuldhulpmaatje
 • budgettraining

Schuldhulpverlening en budgetbeheer 

Financiën

13

 

Studie- en huiswerkbegeleiding

Studie

 

 

Coaching en begeleiding

nr.

Wat bied je aan?

Aanbodsoort

Toelichting

14

 

Coaching, begeleiding, omgangsbegeleiding, begeleiding bij persoonlijke groei

Algemeen

15

 

Bemiddeling bij problemen, conflictbemiddeling, relatiebemiddeling, omgangsbemiddeling, mediation, buurtbemiddeling

Algemeen

16

 • Gespreks- of praatgroep met een bepaald thema

Bijeenkomst groep, gespreksgroep, discussiegroep, meditatiegroep

Algemeen

17

 • Sollicitatietraining

 

Loopbaancoaching, loopbaanbegeleiding,
re-integratiebegeleiding

Werk

 

Voorlichting & workshop

nr.

Wat bied je aan?

Aanbodsoort

Toelichting

18

 • Informatiebijeenkomst belastingdienst/ digitale overheid
 • Informatiebijeenkomst Digitale vaardigheden
 • Walk en Talk

Discussiebijeenkomst, themabijeenkomst, informatiebijeenkomst

Algemeen

19

 

Lezing, voordracht of presentatie

Algemeen

20

 

Workshop

Algemeen

 

Het Informatiepunt (Sociaal-educatieve kaart):

De volgende aanbodsoorten worden ook getoond, maar verdienen niet de voorkeur:

 • Adviespunt, informatie-, steunpunt, voorlichtingsorganisatie
 • Zorgadviespunt, -informatiepunt, -voorlichtingsorganisatie
 • Training (vrij toegankelijk)
 • Vrijwilligerswerk algemeen