Meer informatie over Belastingdienst en Koninklijke bibliotheek


Overheden verwijzen burgers steeds vaker naar hun digitale loketten. Of het nu gaat om het aanvragen van huurtoeslag, om werk zoeken of om het doorgeven van een verhuizing. Daarmee probeert de overheid selfservice van burgers, bedrijven en organisaties te stimuleren. Kostenbesparingen en efficiëntieslagen bij de overheid versterken een ontwikkeling, waarin de burger meer gebruik moet gaan maken van de digitale diensten van de overheid.

Er zijn grote groepen in de samenleving die moeite hebben met het gebruik van deze elektronische overheid. Nederland heeft zo'n 1 miljoen burgers die geen gebruik maken van internet: de 'digibeten’. Het aantal 'functioneel digibeten’ is nog veel groter, zeker waar dit het gebruik van de e-overheid betreft.

Bibliotheken kunnen hier een grote rol in vervullen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld:

  • een Digisterker-cursus aanbieden,
  • een spreekuur rondom belastingzaken houden, of
  • kosteloos computergebruik aanbieden waardoor in de bibliotheek belastingzaken ingevuld kunnen worden door mensen die geen computer tot hun beschikking hebben.

Om de samenwerking tussen de Nederlandse openbare bibliotheken en de Belastingdienst kracht bij te zetten, is er afgesproken dat de Belastingdienst hun klanten met vragen kan doorverwijzen naar lokale bibliotheken. Hier kunnen de klanten verder geholpen worden. 

Voor meer informatie over de samenwerking lees je op bibliotheekenbasisvaardigheden.nl over de bibliotheek en de Belastingdienst

Voor de medewerkers van de Belastingdienst is hiervoor een speciale webpagina ontwikkeld waarop zij kunnen opzoeken naar welke bibliotheek zij de klant kunnen doorverwijzen.

Meer informatie over dit onderwerp vind je in onderstaande nieuwsbericht: