Doelgroepen

De site maakt gebruik van een onderverdeling waarbinnen het aanbod gecategoriseerd is. Deze onderverdeling bestaat uit:

Kinderopvang

 • baby’s in de kinderopvang (0-2 jaar)
 • kinderen 0-2 jaar
 • kinderen in de kinderopvang (2-4 jaar)
 • peuters op de peuterspeelzaal (2-4 jaar)

Basisonderwijs

 • leerlingen onderbouw/middenbouw/bovenbouw  
 • per groep afzonderlijk
 • kinderen in de bso onderbouw/middenbouw/bovenbouw

Voortgezet onderwijs

 • brugklassers
 • Leerlingen onderbouw en bovenbouw vmbo
 • Leerlingen onderbouw en bovenbouw Havo/Vwo
 • Leerlingen/studenten ROC/MBO/HBO/post MBO, HBO

Ouders/ professionals

 

In G!DS moet u dit toevoegen via de zogenaamde doelgroepvelden. Deze komt u tegen bij het invoeren van aanbod op het tabblad “Voor wie?”. Klik op de knop “Toevoegen” om de velden te vullen. Vervolgens kunt u op twee verschillende manieren doelgroepen invoeren.

 

Let op: De website maakt gebruik van vooraf bepaalde doelgroepen. In G!DS kunt u kiezen voor meer doelgroepen, maar de website gebruikt deze verder niet. Onder de uitleg hoe de doelgroepen in te voeren zijn, vindt u de doelgroepen die u kunt gebruiken.

 

Invoer-optie A:

Geef in het dialoogvenster in de zoekbalk een zoekterm op. Let wel op dat je precies de goede doelgroep kiest.

Invoer-optie B:
Zoek via de boomstructuur van de thesaurus naar de betreffende vastgestelde doelgroepen, zoals hieronder beschreven.

 

De website werkt alleen met de volgende doelgroepen:

1. Kindercentra

 • Kinderen in de kinderopvang 0-2
 • Kinderen in de kinderopvang 2-4
 • Peuters op de peuterspeelzaal 2-4
 • Kinderen in de buitenschoolse opvang onderbouw middenbouw bovenbouw

2. Primair onderwijs

 • Per groep afzonderlijk, dus bijvoorbeeld: leerlingen primair onderwijs, groep 7
 • Per bouw: kies onderbouw middenbouw bovenbouw

3. Voortgezet onderwijs

 • Brugklassers
 • Leerlingen onderbouw vmbo
 • Leerlingen onderbouw havo/vwo
 • Leerlingen bovenbouw vmbo
 • Leerlingen bovenbouw havo/vwo

4. Vervolgonderwijs

 • Studenten MBO
 • Studenten HBO
 • Deelnemers post-MBO
 • Deelnemers post-HBO

5. Ouders/verzorgers

 • Ouders/verzorgers via de kinderopvang/peuterspeelzaal
 • Ouders/verzorgers via primair onderwijs
 • Ouders/verzorgers via voortgezet onderwijs
 • Ouders/verzorgers thuis:
  • Ouders/verzorgers van baby’s (0-2)
  • Ouders/verzorgers van peuters (2-4)
  • Ouders/verzorgers van kleuters (4-6)

6. Professionals/teams

 • Pedagogisch medewerkers kinderopvang
 • Leerkrachten PO
 • Docenten VO
 • Docenten MBO en HBO
 • Bibliotheekmedewerkers