Invoerinstructie productencatalogus onderwijs

Inhoud invoerinstructie productencatalogus onderwijs

 1. Inleiding
 2. De juiste aanbodsoort
 3. Aanbod invoeren
 4. Doelgroepen
 5. Widgets
 6. Overige zaken
 7. Er gaat iets niet goed
 8. Bijlage: invoerschema doelgroep kinderen
 9. Bijlage: invoerschema doelgroep professionals
 10. Bijlage: invoerschema doelgroep ouders

6. Overige zaken

Nog een paar algemene opmerkingen:

 • Er is gekozen om geen gebruik te maken van aanbodsoorten waarbij een datum of agenda kan worden ingesteld. Dat zijn aanbodsoorten die voor evenementen worden gebruikt. Om die reden kun je geen soorten als ‘Workshop’, ‘Cursus’ of ‘Kinderactiviteit’ gebruiken.
 • Er is voor gekozen om geen aanbod voor het speciaal onderwijs te gebruiken in de catalogus. Met het speciaal onderwijs wordt doorgaans rechtstreeks overlegd over het juiste niveau en het aanbod.

Profielen in G!DS
Voor de zoekfacetten wordt gebruikt gemaakt van profielen in G!DS. In deze profielen wordt aan de hand van de gekozen aanbodsoort, doelgroep(en) en trefwoorden bepaald waar het getoond wordt in de zoekfacetten. De gebruiker kan op deze manier snel het gewenste aanbod zien en desgewenst bestellen.

Daarnaast zijn er profielen voor drie typen bestelformulieren: voor ouders en professionals, voor collecties en voor de overige producten. Alle producten die worden ingevoerd als collectie gaan naar het collectiebestelformulier, alle producten met ouders of professionals als doelgroep gaan naar het betreffende formulier, de overige producten worden toegeleid naar het algemene productformulier.

Maatwerk
Onder maatwerk vallen de volgende functionaliteiten:

 • Gemeente/regio en geokaart
 • Meerdere aanbieders verwerken
 • Koppeling met planningssysteem